Xác định về điều kiện giảm trừ của cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng

Bài viết trước, chúng tôi đã tóm tắt hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh . Giảm trừ gia cảnh là một khoản tác động trực tiếp tới số thuế TNCN mà mỗi cá nhân phải nộp cho nhà nước. Vì vậy, thực tế phát sinh nhiều trường hợp người nộp thuế đã giảm trừ cho các đối tượng không đúng quy định

Việc giảm trừ gia cảnh được áp dụng với nhiều đối tượng giảm trừ khác nhau, trong đó có một đối tượng là các cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng. Bài viết này, chúng tôi gửi tới quý độc giả thông tin về việc xác định về điều kiện về cá nhân không nơi nương tựa tham chiếu theo các pháp luật liên quan như dưới đây

  1. Luật hôn nhân và gia đình

Theo Điều 71. Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng

“1, Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

2, Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ…”

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có quy định về cá nhân không nơi nương tựa như sau:

“5. Người sống cô đơn không nơi nương tựa là người sống độc thân, không có hoặc không còn thân nhân…”

Như vậy, khi áp dụng vào quy định của thuế TNCN, cá nhân được giảm trừ người phụ thuộc có  nơi nương tựa là không phù hợp với quy định. (Ví dụ tham khảo công văn dưới đây về trường hợp con của cậu, em gái vợ, con cô, con bác, ông bà…)

Hay công văn số 217/TCT-DNNCN ngày 17 tháng 1 năm 2020


Tham khảo bài viết:

Xem thêm:

English version

In the previous article, we have summarized the application for family allowances (https://gonnapass.com/ho-giam-tru-gia-canh/). Reduction based on family circumstances is a direct impact on the amount of personal income tax that an individual must pay to the state. Therefore, in fact, many cases of taxpayers have reduced for those who are not in accordance with regulations.

The family circumstance-based reduction is applied to many different subjects, including one is the helpless individuals that taxpayers directly care for. This article, we send readers the information about the identification of personal conditions without reference under the relevant laws as below.

  1. Law on marriage and family

According to Article 71. Obligation and right to care and nurture

“1. Father and mother have equal obligations and rights, together take care of and raise their minor children, adult children who have lost their civil act capacity or have no working capacity and no property to support themselves .

  1. Children have the obligations and rights to care for and support their parents, especially when their parents lose their civil act capacity, get sick, get old or disabled; In case the family has many children, the children must take care together and nurture their parents … ”
  2. Decree No. 31/2013 / ND-CP guiding the Ordinance on preferential treatment for people with meritorious services to the revolution

According to Clause 1 and Clause 5 Article 4 of Decree 31/2013 / ND-CP dated April 9, 2013, there are provisions on individuals without refuge as follows:

“5. The person who lives alone and helpless is the person who is single, without or without relatives …”

Thus, when applied to the provisions of the PIT, individuals who are reduced dependents who have refuge are not in compliance with the regulations. (For example, refer to the dispatch below regarding the case of his children, his sister-in-law, children, children, grandparents …)

[collapse]

 

Biên soạn: Lê Mạnh Chiến – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.