Tóm tắt quy định về dấu trên hóa đơn

tom tat ve quy dinh dau tren hoa don

 

– Khi lập hóa đơn bán hàng, bên bán phải ký và đóng dấu đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Con dấu sử dụng phải có hiệu lực, phải được đóng đúng chiều, đúng vị trí đối với từng trường hợp theo quy định của pháp luật.

– Trong 1 số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật và được sự chấp thuận của cơ quan thuế quản lý, công ty có thể được miễn tiêu thức dấu người bán trên hóa đơn bán ra.

Căn cứ pháp lý:

Theo Khoản 2, Điều 16, Thông tư 39/2014 quy định:
d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
Khoản 3, Điều 4, Thông tư 39/2014 quy định
“Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.
Ngoài ra tham khảo chi tiết hơn về các quy định liên quan tới con dấu theo
Điều 26 nghị định 110/2004/NĐ-CP 
“1. Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu quy định.
2. Khi đóng dấu lên chữ ký thì dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái.”
Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định các nội dung khác về quản lý và sử dụng con dấu.

Tham khảo:

CV số 46422/CT-TTHT ngày 10/07/2017
“Trường hợp người đại diện pháp luật, thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức “người bán hàng” thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn”
CV số 4405/TCT-CS ngày 22/09/2016
“Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Vincommerce sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật về thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh….miễn tiêu thức “dấu của người bán” trên hóa đơn trong thời gian chuyển đổi sang hình thức hóa đơn điện tử.”

English version

– When making sale invoices, the seller must sign and stamp in full the law.
Use seals must be effective, must be closed in the right way, in the right place for each case in accordance with the law.

– In some special cases in accordance with the law and approved by the tax authorities, the company may be exempted from marking the seller on the invoice.

Legal basis:

According to Item 2, Article 16, Circular 39/2014/TT-BTC stipulates:
“d) Item “người bán hàng (ký, Dóng dấu, ghi rõ họ tên)” – Seller (signature, seal, full name)

If the head of the unit does not sign in this box, the head of the unit must authorize the shopkeeper in writing to sign, write his/her name, and append the organization’s seal on the upper left of the invoice.

According to Item 3, Article 4, Circular 39/2014/TT-BTC stipulates:
“Provincial Departments of Taxation shall consider allowing companies that use large amounts of invoices and adhere to tax laws to omit their seals on the invoices at their request according to their business operation, selling method, and invoicing method. Departments of Taxation shall provide instructions on invoices on which the seller’s seal is not required.”.

According to Article 26 Decree 110/2004/NĐ-CP stipulates:
“1. The seal affixed must be clear, straight, proper direction and prescribed ink.

2. When affixing seal on signature, the seal must cover over 1/3 signature to the right side

Decree 99/2016 / ND-CP regulates other matters regarding the management and use of seals.

Reference:

OL No. 46422/CT-TTHT dated 10/07/2017
“Where the legal representative or the head of the unit does not sign the criteria “the seller “, a letter of authorization must be issued to the person directly selling the goods, clearly stating the full name on the invoice and affixing the seal of the organization in the left side of the invoice”
OL No. 4405/TCT-CS dated 22/09/2016
“Vincommerce General Commercial Joint Stock Company uses invoices in large numbers, well in compliance with the tax law, based on the characteristics of business activities … exempt from the “seal of the seller” on the invoice during the period of transforming to an electronic invoice form.”

[collapse]

Biên soạn: Lê Thị Minh Ngoan – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Uy Danh

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapassbeyondyourself/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.