Thuế TNCN với người nghỉ việc

Thuế TNCN với người nghỉ việc có điểm đặc biệt do sẽ phát sinh một số khoản thu nhập được trả sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động

> Nếu Công ty chi trả cho NLĐ trước khi chấm dứt Hợp đồng lao động thì thuế TNCN được khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần

> Nếu Công ty chi trả cho NLĐ sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động, khoản chi cho NLĐ từ 2.000.000 đồng trở lên thì Công ty khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% khi chi trả.

Như vậy, trường hợp Công ty chi trả lương sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động nhưng khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến thì có thể sẽ phát sinh khấu trừ thiếu thuế TNCN và công ty sẽ phải chịu số thuế nộp thiếu kèm tiền phạt chậm nộp.

Ví dụ: Hợp đồng lao động chấm dứt ngày 30/04/2022 nhưng ngày 10/05/2022 mới trả lương tháng 4 thì thuế TNCN tháng cuối cùng sẽ được tính theo 10% mức chi trả.

Tham khảo công văn 51/TCT-DNNCN

Căn cứ pháp lý

Về cách tính, mức thuế, Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế”.

Điều 25 về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế quy định:

“1. Khấu trừ thuế: Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công…….b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

….i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân…. ”

Biên soạn: Lưu Đỗ Khánh Linh – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.