Thuế TNCN tiền thưởng Tết, lương tháng 13

Khác với thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN có đặc tính được tính vào thời điểm cá nhân thực tế nhận thu nhập. Vì vậy, trong rất nhiều trường hợp, có thể do các thu nhập đột biến phát sinh mà cá nhân nhận trong kỳ, thuế TNCN sẽ phát sinh. Tuy nhiên, nếu xét trên phương diện cả năm dương lịch, thu nhập bình quân tháng của cá nhân không thuộc diện phải khấu trừ thuế. Vì vậy, nhiều công ty tạm thời không khấu trừ thuế TNCN tiền thưởng Tết và chỉ đến cuối năm, khi quyết toán thuế TNCN trước mới đưa phần thu nhập này vào quyết toán và tính thuế, nộp tiền. Vậy thực chất, nghĩa vụ Thuế TNCN tiền thưởng Tết, lương tháng 13 được thực hiện như thế nào?

Về nguyên tắc, tiền lương tháng 13, tiền thưởng được cộng vào với tiền lương tháng để tính thuế vào thời điểm trả các khoản này. Với hợp đồng lao động trên 3 tháng, công ty có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ thu nhập chi trả trong tháng để tính và khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Do đó, trường hợp công ty tạm thời không khấu trừ thuế TNCN tiền thưởng Tết và tổng hợp một lần vào quyết toán thuế TNCN ở thời điểm cuối năm và tính thuế, nộp tiền sẽ có rủi ro là

1. Phạt hành chính về kê khai sai (Sai thời điểm)

2. Phạt chậm nộp thuế (0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp theo Điều 3, Luật số 106/2016/QH13)

Căn cứ Khoản 2b Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về TNCN – Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế:

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.”

Tham khảo các công văn dưới đây:

 

Công văn 941/CT-TTHT của Cục thuế Tp. HCM ngày 7 tháng 2 năm 2017

Công văn 65146/CT-TTHT của Cục thuế Tp. Hà Nội ngày 2 tháng 10 năm 2017

English version

Different from the corporate income tax, PIT is calculated at the time the individual actually receives income. Therefore, in many cases, it is possible that due to the sudden income generated by an individual during the period, PIT will be incurred. However, if there is a consideration for the whole calendar year, the average monthly income of the individual is not subject to PIT. Therefore, many companies temporarily do not deduct PIT for Tet bonuses and only at the end of the year, when the PIT finalization is done, the income will be included in the finalization and made payment to Sate Budget.

 

Pursuant to Clause 2b, Article 8 of Circular No. 111/2013 / TT-BTC of August 15, 2013 of the Ministry of Finance guiding the PIT – Time of determination of taxable income:

“Time of determination of a taxable income for income from salaries or wages is the time when an organization or individual pays income to a taxpayer”

Thus, in principle, the 13th month salary, bonuses are added to the monthly salary to calculate the tax at the time of payment of these amounts. With a labor contract of more than 3 months, the company is responsible for summing up all income paid in the month to calculate and deduct PIT according to the partially progressive tax table.

Therefore, if the company temporarily does not deduct the PIT bonus for Tet and aggregate it once into the PIT finalization at the end of the year and calculate and pay the tax, there is a risk that

1. Administrative fine for wrong declaration (wrong time)

2. Fine for late tax payment (0.03% / day calculated on the late payment tax amount according to Article 3, Law No. 106/2016 / QH13)

 

[collapse]

 

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.