Thuế TNCN: Chi phí tiền nhà khi không có lương tại Việt Nam

Về nguyên tắc, việc xác định tiền nhà khi tính thuế TNCN tham khảo thêm tại https://gonnapass.com/tinh-thue-tncn-voi-tien-nha/: Theo đó, nếu doanh nghiệp trả thay tiền nhà ở điện nước và các dịch vụ kèm theo sẽ tính vào thu nhập chịu thuế là giá trị nhỏ hơn giữa

  • Số tiền nhà thực tế trả thay và
  • 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập

Trường hợp người nước ngoài không có thu nhập tại Việt Nam, nhưng phát sinh tiền nhà được doanh nghiệp trả thay thì khoản tiền nhà doanh nghiệp trả hộ người lao động tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế phát sinh (do không có bất kỳ khoản thu nhập nào khác) và xác định tiền nhà theo kỳ kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. (Hướng dẫn tại công văn 5922/TCT-TNCN của Tổng cục thuế ngày 30/12/2014)

Ví dụ: Ông Sugeno là cá nhân cư trú tại Việt Nam. Hàng tháng, ông nhận được các khoản thu nhập gồm

–        Tiền lương phát sinh tại công ty Manabox Nhật Bản: 100 triệu đồng/tháng

–        Tiền nhà phát sinh do công ty Manabox Việt Nam trả thay theo hóa đơn: 100 triệu đồng/tháng

Trong năm Ông chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại công ty TNHH Manabox Việt Nam, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Tính thuế TNCN hàng tháng

(1)   Cá nhân phải nộp trên tờ khai cá nhân tự kê khai (02/KK-TNCN)

(2)   Công ty Manabox Việt Nam phải khấu trừ trên tờ khai công ty (05/KK-TNCN)

 

Trả lời:

(1)   Số thuế cá nhân phải nộp trên tờ khai cá nhân là

STT. Nội dung Số tiền (triệu VNĐ/tháng)
1 Lương hàng tháng 100
2 Các khoản giảm trừ 0
3 Thu nhập tính thuế 100
4 Thuế TNCN: 100 x 35% – 6,85 = 25,15

 

(2)   Công ty Manabox Việt Nam phải khấu trừ trên tờ khai công ty (05/KK-TNCN)

STT. Nội dung Số tiền (triệu VNĐ/tháng)
1 Lương hàng tháng 0
2 Tiền nhà trả thay 100
3 Giảm trừ gia cảnh cho bản thân 11
4 Thu nhập tính thuế 89
5 Thuế TNCN: 21,3

Lưu ý, trường hợp cá nhân nước ngoài đã về nước và quyết toán thuế trước khi về nước tuy nhiên vẫn còn phát sinh tiền thuê nhà thì phần tiền nhà giai đoạn sau khi về nước được tính theo biểu thuế toàn phần 20% (Công văn 11752/CT-TTHT)

Cơ sở pháp lý: 

Luật tham khảo:  Điều 7, TT111/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung điều 4, điều11 TT92/2015/TT-BTC

““đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

English version

Many businesses pau wages that do not include deductions from wages such as insurance, taxes.. (NET income). According to the law, taxpayers must gross up NET income into GROSS taxable income. In particular, in case the company incurred rent costs for employees, this will be included in the income as a basis for conversion by the actual payment but not exceeding 15% of the total taxable income generated at the business.

The full text of this Law’s guidance is as follows:

“Payments for housing, electricity, water supply and associated services (if any), not including: benefits in terms of housing, electricity, water supply, and associated services (if any) of housing built by the employer for serving employees in industrial parks free of charge; housing built by the employer in disadvantaged areas and extremely disadvantaged areas that is provided free of charge for employees working therein”

Thus, there are some notes when applying this into practice are as follow:

1. Maximum cost of rental and services related to the limit of 15% of gross income excluding housing only apply in the case houses paid directly from the employer to landlord. If the company pays the allowances and rent subsidies into the salary, the allowances and allowances will be included in the income from salaries (not limited to 15%).

2. The total taxable income generated at the business is the total income paid inside and outside Vietnam if these incomes are all derived from jobs in Vietnam (regardless of place of payment, receipt of income). Therefore, in many cases, enterprises will only compare with the income base paid by the Vietnamese party

– Official Letter 1348 / TCT-TNCN

– Official Letter 3171 / TCT-TNCN

If there are grounds to prove that an employee receives income from independent sources of income from work in Vietnam and outside Vietnam, then, the rent, utilities and accompanying services (if any) for houses paid by employers on their behalf, calculated into taxable incomes according to the actually paid amounts but not exceeding 15% of the total taxable income paid by income-paying units. This situation includes cases of rent in Vietnam paid by foreign companies.

3. If the company pays salary (GROSS) but the rent is paid on behalf of NET, it must convert the rent into GROSS tax income before adding it to GROSS salary and wages

– Official Letter 2429 / TCT-CS

4. In cases where foreigners do not have income in Vietnam, but arise house rent paid by the enterprise on behalf of the enterprise, the amount that the enterprise will pay on behalf of the employee shall be included in the taxable income based on the actual amount generated (due to do not have any other income) and determine the housing rent according to the PIT declaration period from wages or salaries. (Instructions in Official Letter 5922 / TCT-TNCN of the General Department of Taxation dated 30/12/2014)

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Thị Thảo Linh – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.