Thuế GTGT của hoá đơn quà tặng không được trừ

Thuế GTGT của hóa đơn quà tặng không được trừ

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, việc biếu tặng cho khách hàng, đối tác, nhân viên trong các dịp lễ tết… là mộ trong những khoản chi chiếm một tỷ lệ không hề nhỏ trong một số doanh nghiệp. Theo quy định hiện tại, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT đầu ra khi tặng quà. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là chi phí thuế GTGT đầu ra của các hóa đơn này doanh nghiệp có được tính vào chi phí được trừ khi tinh thu nhập chịu thuế TNDN hay không?

Nếu như trước năm 2015 thì các chi phí này bị khống chế thì từ năm 2015, theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, từ ngày 6/8/2015 trở đi, chi phí quà biếu tặng sẽ không bị khống chế mà được trừ toàn bộ vào thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Về cơ bản, khi doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ để biếu tặng, công ty phải xuất hóa đơn đầu ra đầy đủ các chỉ tiêu như hóa đơn khi bán hàng và cung cấp dịch vụ nếu công ty không đăng ký với Sở Công thương. (Xem thêm tại https://gonnapass.com/phan-biet-hang-khuyen-mai-va-hang-hoa-cho-bieu-tang-hach-toan-thue-chung-tu/). Tuy nhiên, khoản thuế GTGT đầu ra này công ty không thu lại được tiền từ khách hàng như các trường hợp thu tiền khi bán hàng và phải tính vào chi phí với bút toán có dạng

Nợ TK Chi phí

              Có TK Thuế GTGT đầu ra (TK 3331)

Tuy nhiên, theo tinh thần của các hướng dẫn, chi phí thuế GTGT đầu ra của quà tặng thì không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN. Điểm này, thực tiễn áp dụng thì tùy đoàn kiểm tra, biên bản trích dưới đây có loại trừ chi phí này

Căn cứ pháp lý:

Điểm 2.m, Điều 9, Chương II, Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thuế thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

“Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ…”

Các hướng dẫn

Cập nhật công văn số 1585/TCT-CS năm 2022

Công văn số 3937/TCT- DNL

Hướng dẫn theo Website của Bộ Tài chính: https://portal.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/103621

Tham khảo thêm video tại:

English version

In the process of doing business activities, giving gifts to customers, partners, employees during the holidays … is one of the expenses that account for a large proportion in a number of businesses. Under current regulations, businesses must issue an invoice and calculate output VAT when giving gifts. However, the question is whether the output VAT cost of these invoices will be included in deductible expenses when calculating taxable income?

If before 2015, these expenses are restricted, from 2015, according to Article 4 of Circular 96/2015 / TT-BTC, from August 6, 2015 onwards, the cost of gifts will not be controlled. If there are all valid invoices and documents, they can be fully deducted from the income subject to CIT.

Basically, when an enterprise buys goods and services for donation, the company must issue an output invoice with full items such as invoices for selling goods and providing services if the company is not registered with the Department of Industry and Trade. . (See more at https://gonnapass.com/phan-biet-hang-khuyen-mai-va-hang-hoa-cho-bieu-tang-hach-toan-thue-chung-tu/). However, for this output VAT, the company cannot collect money from customers like in the case of collecting money from sales and must be included in expenses with the form of

Dr Expense account

Cr output VAT (Account 3331)

However, according to the spirit of the guidelines, the output VAT cost of the gift is not deductible when determining taxable income.

Legal basis: Point 2.m, Article 9, Chapter II, CIT Law No. 14/2008 / QH12 stipulates non-deductible expenses when determining taxable income tax, including:

“Input VAT deducted, VAT paid by the deduction method …”

Instructions:

 

o      Official Letter No. 3937 / TCT- DNL

o Instruction according to the website of the Ministry of Finance:    https://portal.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/103621

[collapse]

Biên soạn: Phạm Thị Toán –  Tư Vấn Viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.