Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tiếp theo tin bài https://gonnapass.com/lich-nop-khai-bao-cao-thue-nam-2021/, về thời hạn nộp tờ khai và báo cáo thuế năm 2021, chúng tôi xin lưu ý lại một trong các thông tin rất nhiều doanh nghiệp đang thực hiện sai đó là báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại công văn 617/TCT-CS, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định như sau:

Cơ sở phát hành hóa đơn Thông tư số 39/2014/TT-BTC

ngày 31/3/2014

Nghị định 123/2020/NĐ-CP

ngày 19/10/2020

 

 

 

 

 

Thời hạn nộp

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý được nộp vào ngày 30 của tháng đầu của quý tiếp theo.

VD:

Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;

quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7,

quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và

quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo.

VD: Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;

quý II nộp chậm nhất là ngày 31/7,

quý III nộp chậm nhất là ngày 31/10 và

quý IV nộp chậm nhất là ngày 31/01 của năm sau

Cần lưu ý thêm,

Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0). Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa phát hành hóa đơn thì không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Hướng dẫn tại công văn 77116/CT-TTHT

Khi nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lên trang thuế điện tử thì sẽ chỉ nhận được thông báo tiếp nhận chứ không có thông báo chấp nhận báo cáo.

Trích dẫn Luật

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14:

Điều 44: 1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020

Điều 29. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ

Hàng quý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.

 

English version

Next article https://gonnapass.com/lich-nop-khai-bao-cao-thue-nam-2021/ about shedule of submitting tax reports.

According to the guidance of the General Department of Taxation, the deadline for submitting invoice use reports is specified as follows:

Circular No. 39/2014 / TT-BTC

dated 31/3/2014

Decree 123/2020 / ND-CP

dated October 19, 2020

 

 

 

 

 

Deadline

Quarterly invoice reports are submitted on the 30th of the first month of the following quarter.

Ex: The Q.I is submitted no later than Apr 30;

the Q.II is submitted by Jul 30,

the Q.III is submitted by Oct 30 and

the Q.IV is submitted by Jan 30 of the following year.

Invoices reports shall be submitted quarterly, no later than the last day of the first month of the quarter following the quarter in which the use of invoices arises.

Ex: The Q.I is be submitted no later than Apr 30;

the Q.II is be submitted no later than Jul 31,

the Q.III is be submitted no later than Oct 31

the Q.IV is be submitted no later than Jan 31 of the following year

 

In case the invoice is not used in the period, the enterprise shall submit the invoice report with the number of invoices used in the period (=0), without sending the list of invoices used in the period.

In case the previous period has used up all invoices, invoice report in the previous period with the number of existence equal to (0), in the period of not buying invoices, not using invoices, enterprises are not required to submit invoice report.

When submitting a report on the use of an invoice on the thuedientu.gdt.gov.vn, you will only receive a receipt notice, not a notice of acceptance

  1. Legal basis
  2. Instructions

– Law on Tax Administration No. 38/2019 / QH14:

– Decree 123/2020 / ND-CP

[collapse]

Biên soạn: Đỗ Thị Thuý Hường – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.