Tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

Bài viết cập nhật các thông tin liên quan đến việc tăng lương cơ sở từ năm 2023. Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019. Đây là mức lương làm cơ sở tính lương và các mức phụ cấp, chế độ khác cho cán bộ, công chức, viên chức.

@tuvanthue Ai được tăng lương theo dự kiến từ 1/1/2023? #tangluong #learnontiktok #tienluong #luatlaodong ♬ nhạc nền – Kế toán

1/ Thông tin về cơ bản về việc tăng lương cơ sở (Lương cơ bản)

Cập nhật: Chiều 11/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 

Một trong các nội dung quan trọng là từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị.

Trước đó, theo nguồn thông tin Chính Phủ tại https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/giam-17-tong-cuc-145-vu-de-xuat-tang-luong-khac-phuc-tinh-trang-cbccvc-thoi-viec-nghi-viec-119221019132708817.htm , Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã trình Hội nghị Trung ương 6 Khóa XIII về điều chỉnh lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng (tăng 20,8%) và Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng cho biết, đa số ý kiến nhất trí với mức tăng lương cơ sở và tăng chi trả cho một số đối tượng như phương án Chính phủ trình. Cũng nhiều ý kiến cho rằng, việc tăng lương này nên được thực hiện sớm hơn 1/7/2023 và nên áp dụng ngay từ 1/1/2023.

Trích văn bản số 992/Ttg-KTTH của Thủ tướng Phạm Minh Chính

2/ Những đối tượng ảnh hưởng nếu lương cơ sở tăng?

Xuất phát từ các quy định hiện nay, những khoản sau có thể ảnh hưởng khi tăng lương cơ sở

STT Khoản Ảnh hưởng Cơ sở pháp lý
1 Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức Tiền lương tăng lên do được tính = Lương cơ sở x Hệ số lương Nghị định 204/2004/NĐ-CP
2 Lương hưu của những người nghỉ hưu tính lương theo cơ sở hệ số Lương hưu tính theo mức lương hệ số x Lương cơ sở nên lương cơ sở tăng thì lương hưu tăng Luật Bảo hiểm xã hội 2014
3 Mức lương tham gia bảo hiểm tối đa (BHXH, BHYT) Mức lương tối đa: 20 lần lương cơ sở Luật Bảo hiểm xã hội 2014
4 Phụ cấp theo lương cơ sở Phụ cấp độc hại, phụ cấp khu vực, phụ cấp lãnh đạo…

Mức dưỡng sức sau thai sản, mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau (30% mức lương cơ sở/1 ngày)

Trợ cấp 1 lần khi lao động nữ sinh con: 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con

Trợ cấp mai táng: 10 lần mức lương cơ sở

Trợ cấp tuất hằng tháng: 50% – 70% mức lương cơ sở

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng tăng 447.000 đồng/tháng lên thành 540.000 đồng/tháng; sau đó cứ suy giảm thêm 1%: Hưởng thêm 36.000 đồng/tháng (hiện nay là 29.800 đồng)

Người lao động quay trở lại làm việc sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà trong thời gian 30 ngày đầu mà sức khỏe chưa phục hồi trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày.

Trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở

Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân sẽ được thanh toán trợ cấp 1 lần: 36 lần lương cơ sở

Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Luật Vệ sinh an toàn lao động 2015

Trước đó, ngày 21/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương Nghi quyet 27 Ban chap hanh TW ve cai cach tien luong LD . Tuy nhiên

> Theo Nghị quyết số 23/2021/QH15, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã quyết định lùi cải cách tiền lương đến ngày 1/7/2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19

> Quốc hội tiếp tục thông qua Nghị quyết 34/2021/QH15, về việc lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến thời điểm thích hợp thay vì từ 1/7/2022

3/ Phụ cấp nhân viên y tế dự phòng, y tế xã, phường

Riêng với phụ cấp của cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở, hiện Bộ Y tế đã trình Chính Phủ dự thảo sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011

Sửa đổi Khoản 4:

Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

Bổ sung Khoản 7:

Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức y tế, thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và Bệnh viện tuyến huyện.

Theo điều 3, Nghị định 38/2019/NĐ-CP, Mức lương cơ sở

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này (*)

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

(*) Bao gồm

– Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện, cấp xã;

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; 

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

– Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trọ kinh phí hoạt động.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. 

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân, công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

– Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố. 

Văn bản liên quan

992_22_Tang luong va van de can bo cong chuc nghi viec LD

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Tham khảo dịch vụ tư vấn từng lần – giải quyết các nỗi lo rủi ro thuế

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.