Sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ

Nguyên tắc xác định và điều chỉnh ảnh hưởng của các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán trong khi lập báo cáo tài chính.

 

  1. Thế nào là Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm?

Theo chuẩn mực kế toán số 23 (VAS 23): CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến báo cáo tài chính đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành báo cáo tài chính.

Cần lưu ý, ngày phát hành báo cáo tài chính là ngày, tháng, năm ghi trên báo cáo tài chính mà Giám đốc (hoặc người được ủy quyền) của đơn vị kế toán ký duyệt báo cáo tài chính để gửi ra bên ngoài doanh nghiệp.

  1. Phân loại các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm?

Việc phân loại các sự kiện này có thể căn cứ theo nhiều tiêu thức, ví dụ, theo chuẩn mực kiểm toán số 560 (VSA 560) về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán, các khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính thường xác định theo hai loại sự kiện sau:

– Những sự kiện cung cấp bằng chứng về các sự việc đã tồn tại vào ngày kết thúc kỳ kế toán;

– Những sự kiện cung cấp bằng chứng về các sự việc phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

            Theo VAS 23, có hai loại sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm là:

  • Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh:Là những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cung cấp bằng chứng về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính cần phải điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính.
  • Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh:Là những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cung cấp bằng chứng về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính nhưng không phải điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính.

Theo VAS 23, ví dụ của các sự kiện này như sau:

 

Cần điều chỉnh BCTC Không cần điều chỉnh BCTC, nếu trọng yếu thì cần đề cập trong thuyết minh báo cáo tài chính
Dự kiến không liên tục → không được lập BCTC trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục. Thực hiện tái cơ cấu chủ yếu; Hợp nhất kinh doanh hoặc việc thanh lý công ty con

Công bố kế hoạch ngừng hoạt động, việc thanh lý tài sản hoặc thanh toán các khoản nợ liên quan đến ngừng hoạt động; hoặc việc tham gia vào một hợp đồng ràng buộc để bán tài sản hoặc thanh toán các khoản nợ;

Kết luận của Toà án xác nhận doanh nghiệp có những nghĩa vụ → điều chỉnh khoản dự phòng hoặc ghi nhận những khoản nợ mới

 

Việc xác nhận sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm về giá gốc của tài sản đã mua  hoặc số tiền thu được từ việc bán tài sản trong kỳ kế toán năm…

Xuất hiện những vụ kiện tụng lớn; tham gia vào các vụ kiện tụng, tranh chấp, sự kiện có dấu hiệu phát sinh nợ tiềm tàng (nhưng chưa có kết luận xác nhận nghĩa vụ của công ty)
Dự phòng:

Khách hàng bị phá sản → tổn thất khoản phải thu

Nghĩa vụ bảo hành từ sản phẩm bị lỗi đã bán trong năm

Hàng tồn kho được bán  → bằng chứng về giá trị thuần, dự phòng

Sự giảm giá trị thị trường của các khoản đầu tư

Cổ tức được công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán, chỉ TMBCTC

Giao dịch chủ yếu và tiềm năng của cổ phiếu thường

Mua sắm hoặc thanh lý tài sản có giá trị lớn hoặc hỏa hoạn, thiên tai hủy hoại nhà kho, nhà xưởng, tài sản và hảng tồn kho

Phát hiện gian lận và sai sót làm BCTC không được chính xác Thay đổi bất thường, quan trọng về giá bán tài sản, tỷ giá hối đoái; tài sản, nợ thuế hiện hành, thuế hoãn lại

 

Tham khảo:

Đề thi CPA 2017 tình huống như sau:

Giai-de-thi-CPA-2017

 

Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán không cần điều chỉnh đối với báo cáo tài chính năm 20X7 là

(a) Doanh nghiệp ghi sổ và trình bày BCTC bằng VND. Cuối kỳ, doanh nghiệp có một số khoản mục tiền tệ cỏ gốc ngoại tệ cần đánh giá lại. Tỷ giá thực tế giữa VND/USD tại ngày 31/12/20X7 là 22.000 VND/USD; Tỷ giá thực tế tại ngày 31/3/20X8 là 25.000 VND/USD

 

(b) Năm 20X7, doanh nghiệp đã tạm nộp tiền thuê đất. Ngày 1/2/20X8, UBND ra quyết định doanh nghiệp phải nộp bổ sung tiền thuê đất của năm 20X7

 

(c) Ngày 1/3/20X8, doanh nghiệp được quyền nhận cổ tức năm 20X7 từ các khoản đầu tư ngoài doanh nghiệp

 

English version

As standard 23: events after the balance sheet date

Events after the balance sheet date are those events, both favorable or unfavorable, that occur between the balance sheet date and the date when the financial statements are authorized for issue.

Two types of events can be identified:

1, Adjusting events after the balance sheet date: those events that provide evidence of conditions that existed at the balance sheet date.

For example:

(a) The resolution after the balance sheet date of a court case which, because it confirms that an enterprise already had a present obligation at the balance sheet date, requires the enterprise to adjust a provision already recognised, or to recognise a new provision or recognize new receivables or payables;

(b) The receipt of information after the balance sheet date indicating that an asset was impaired at the balance sheet date, or that the amount of a previously recognised impairment loss for that asset needs to be adjusted. For example:

(i) the bankruptcy of a customer which occurs after the balance sheet date usually confirms that a loss already existed at the balance sheet date on a trade receivable account;

(ii)the sale of inventories after the balance sheet date may give evidence about their net realizable value at the balance sheet date;

(c) The determination after the balance sheet date of the cost of assets purchased, or the proceeds from assets sold before the balance sheet date;

(d) The discovery of fraud or errors that show that the financial statements were incorrect.

 

2, Non-Adjusting events after the balance sheet date: those events that are indicative of conditions that arose after the balance sheet date.

An example of a non-adjusting event after the balance sheet date is a decline in market value of investments such as capital contributions in join ventures and Investments in Associates between the balance sheet date and the date when the financial statements are authorised for issue. The fall in market value does not normally relate to the condition of the investments at the balance sheet date, but reflects circumstances that have arisen in the following period.

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Hồng Tươi – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.