Sử dụng hóa đơn thương mại khi xuất khẩu theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Trong khoảng thời gian kể từ ngày 14/11/2019 Thông tư 68/2019/TT-BTC đến ngày 31/10/2020 thì doanh nghiệp được áp dụng song song cả Thông tư 68/2019/TT-BTC, Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC. Do đó trước ngày 01/11/2020, nếu doanh nghiệp đang áp dụng hóa đơn theo thông tư các thông tư cũ, chưa có thông báo của cơ quan thuế bắt buộc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC thì vẫn tiếp tục được sử dụng hóa đơn thương mại cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ pháp lý tại khoản 2, điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC:

“2. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các văn bản của Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

c) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính).

3. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này…”

Tham khảo các công văn dưới đây:

Công văn số 22938/CT-TTHT ngày 14/11/2019 của Cục thuế Tỉnh Bình Dương:

Công văn số 2635/CT-TTHT ngày 08/11/2019 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh:

 

English version

Within the period from November 14, 2019, Circular 68/2019 / TT-BTC to October 31, 2020 then enterprises can apply in parallel to Circular 68/2019 / TT-BTC, Circular 32/2011 / TT-BTC and Circular 39/2014 / TT-BTC. Therefore, before November 1, 2020, if enterprises are applying under the old circulars, they will still be able to apply the old ones, which means they can still use commercial invoices for export activities. goods and services.

 

Article 26. Effect

 1. During the period from the effective date of this Circular to October 31, 2020, the following documents promulgated by the Ministry of Finance are still effective:
 2. a) Circular No. 32/2011/TT-BTCdated March 14, 2011 on generation, issuance and use of electronic invoices for sale of goods and services;
 3. b) Circular No. 191/2010/TT-BTC dated December 01, 2010 on management and use of transport invoices;
 4. c) Circular No. 39/2014/TT-BTCdated March 31, 2014 (amended by Circular No. 119/2014/TT-BTCdated August 25, 2014 and Circular No. 26/2015/TT-BTC dated February 27, 2015);
 5. d) Decision No. 1209/QD-BTC dated June 23, 2015 of the Minister of Finance on pilot application of authenticated electronic invoices; Decision No. 526/QD-BTC dated April 16, 2018 of the Minister of Finance on expansion of the scope of pilot application of authenticated electronic invoices.
 6. dd) Decision No. 2660/QD-BTC dated December 14, 2016 of the Minister of Finance on extension of Decision No. 1209/QD-BTC dated June 23, 2015;
 7. e) Circular No. 37/2017/TT-BTCdated April 27, 2017 amending Circular No. 39/2014/TT-BTC(amended by Circular No. 119/2014/TT-BTC dated August 25, 2014 and Circular No. 26/2015/TT-BTC dated February 27, 2015);
 8. From November 01, 2020, enterprises, business organizations, other organizations, household businesses and individual businesses shall apply for use of electronic invoices in accordance with this Circular.
 9. From November 01, 2020, the Circulars and Decisions of the Ministry of Finance mentioned in Clause 2 of this Article shall cease to have effect.

Refer to Official Letter No. 22938 / CT-TTHT of November 14, 2019 and Official Letter No. 2639 / CT-TTHT of November 8, 2019.

[collapse]

 

Biên soạn: Trần Thị Thanh Thảo – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.