So sánh các phương pháp tính giá hàng tồn kho

Căn cứ chuẩn mực kế toán số 02

Khoản 9 Điều 23 Thông tư 200/2014/TT-BTC

Hàng tồn kho bao gồm:

 • Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho, đã mua đang đi trên đường hoặc gửi đi gia công chế biến
 • Hàng hoá mua để bán: Hàng hoá tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi gia công, chế biến, hàng gửi bán
 • Hàng hoá thành phẩm: Thành phẩm tồn kho, và thành phẩm gửi bán
 • Sản phẩm dở dang: Sản phẩm chưa hoàn thành hoặc sản phẩm hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục nhập kho
 • Chi phí dịch vụ dở dang

 

Chỉ tiêu Nhập trước xuất trước Bình quân cả kỳ Đích danh
Định nghĩa, Cách tính Hàng hoá nào nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước rồi mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng lần nhập. Do vậy hàng hoá tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số vật liệu mua vào trong kỳ. Giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ

 

Đơn giá bình quân của cả kỳ dự trữ =  Giá thực tế tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ
Số lượng tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ
Sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính.
Đối tượng sử dụng phù hợp Thích hợp trong trường hợp giá cả ổn định hoặc có xu hướng giảm, Thường các doanh nghiệp kinh doanh về thuốc, mỹ phẩm… Các doanh nghiệp có số lượng mặt hàng hóa ít nhưng số lần nhập xuất hàng hóa nhiều Những doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể áp dụng được phương pháp này.
Ưu điểm Có thể tính được ngay trị giá vốn hàng xuất kho từng lần xuất hàng, do vậy đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép các khâu tiếp theo cũng như cho quản lý. Trị giá vốn của hàng tồn kho sẽ tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng đó. Vì vậy chỉ tiêu hàng tồn kho trên bán cáo kế toán có ý nghĩa thực tế hơn Đơn giản, dễ làm, chỉ cần tính toán một lần vào cuối kỳ

– Tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán, chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế.

– Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra: Giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.

Nhược điểm – Làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với những khoản chi phí hiện tại (Theo phương pháp này doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị sản phẩm, vật tư, hàng hóa đã có được từ cách đó rất lâu).

– Nếu số lượng, chủng loại mặt hàng nhiều, phát sinh nhập xuất liên tục dẫn đến những chi phí cho việc hạch toán cũng như khối lượng công việc sẽ tăng lên rất nhiều.

– Độ chính xác không cao

– Công việc tính toán dồn vào cuối tháng gây ảnh hưởng đến tiến độ của các phần hành khác

– Chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán ngay tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ

Đối với những doanh nghiệp có nhiều loại hàng thì không thể áp dụng được phương pháp này.
English version

Based on accounting standard No. 02

Clause 9 Article 23 Circular 200/2014/TT-BTC

Inventory includes:

 • Raw materials, materials, tools of inventory, purchased are on the way or sent for processing
 • Goods purchased for sale: Goods in stock, purchased goods on the way, goods sent for processing, processing, goods for sale
 • Finished goods: Finished products in stock, and finished products for sale
 • Unfinished products: Products that have not been completed or finished products but have not yet completed procedures for warehousing
 • Unfinished service costs
Objects First-in, first-out method Average price method for the whole reserve period The method of actual price
Definition, Calculation method Goods that are imported first will be exported first, then the first entered number will be exported first, then the following number will be imported at the actual price of each entry. Therefore, inventory at the end of the period will be the actual price of the materials purchased in the period The value of each type of inventory is calculated according to the average value of each type of inventory at the beginning of the period and the value of each type of inventory purchased or produced in the period.

Actual price exists at the beginning

of the period + Enter in the period

Average unit price

of the whole            = ———————————————–

reserve period

The quantity in the beginning

of the period + Enter in the period

For products, supplies and goods in stock of any imported lot, the unit price for warehousing of such goods shall be taken into account.
Appropriate user object Appropriate method in case the price is stable or tends to decrease. Often business enterprises of drugs, cosmetics … Enterprises with a small number of goods but many times import goods Businesses that have few types of goods, large-value inventories, stable goods, and identifiable inventory can apply this method.
Advantages Can calculate immediately the value of goods exported goods each time of shipment, thus ensuring timely data provision for accountants to record the next stage as well as for management. The capital value of inventory will be relatively close to the market price of that item. Therefore, the inventory index on semi-accounting is more realistic. Simple, easy to do, just calculate once at the end of the period – Complying with the principle of accounting appropriateness, actual costs are consistent with actual revenue.

– The value of ex-warehousing goods is sold in accordance with the revenue it generates. Inventory value is reflected according to its actual value.

Disadvantages – Make current revenue unsuitable with current expenses. According to this method, the current revenue is generated by the value of products, materials and goods obtained from that way. long. – If the quantity and types of goods are high, the import and export will continue to increase, leading to the cost of accounting as well as the workload will greatly increase. – Not high precision

– Calculation work at the end of the month affects the progress of other parts

– Failure to meet the timely requirements of accounting information right at the time of arising operations

For businesses with many types of goods, this method cannot be applied.
[collapse]

Biên soạn: Đặng Thị Thanh Hoa – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Uy Danh

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook:  https://www.facebook.com/gonnapassbeyondyourself/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.