Những việc kế toán cần làm cuối kỳ

Do có quá nhiều việc phải làm, kế toán có thể bị quên, thiếu các công việc quan trọng. Do vậy, bài viết này tóm tắt những việc kế toán cần làm cuối kỳ (tháng, quý và cuối năm).

[Webinar/P1] Những công việc kế toán cuối kỳ

1/ Xây dựng kế hoạch công việc hàng tháng

Có nhiều cách xây dựng kế hoạch công việc. Xét về mặt tuân thủ, chúng tôi đính kèm lịch các báo cáo tuân thủ phải nộp cho cơ quan Nhà nước hàng tháng, quý, năm

2/ Đối chiếu số liệu cuối kỳ

Một số thủ tục kiểm soát số liệu trước khi lập báo cáo tài chính

Acc List Tick
111 Đối chiếu số dư đầu kỳ, cuối kỳ của sổ cái TK 111 với sổ quỹ và biên bản kiểm kê quỹ
112 Đối chiếu số dư đầu kỳ, cuối kỳ của sổ cái TK với sao kê của ngân hàng

Gửi thư xác nhận ngân hàng

341 Chuyển vay và nợ dài hạn phải trả trong vòng 1 niên độ kế toán tiếp theo sang ngắn hạn
244 Kiểm tra lại hợp đồng để đảm bảo đúng số tiền, phù hợp về phân loại thời hạn
413 Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ
+ Tiền: TK 1112, 1122; Đặt cọc: TK 244
+ Cho vay, mượn: TK 138
+ Nợ phải trả ngoại tệ: TK 331, 334; vay và nợ ngoại tệ: TK 341
+ Nhận ký quỹ: TK 344

(Không đánh giá lại khoản người mua trả tiền trước và trả trước cho người bán)
Kết chuyển số dư đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ sang tài khoản thu nhập/chi phí
515 Trường hợp có các khoản đầu tư cần trích trước lãi doanh thu tài chính nếu có
635 Kiểm tra chi phí được trừ lãi vay (Không quá 1,5 lần lãi suất cơ bản; góp đủ vốn…)
131 Kiểm tra có các khoản công nợ tồn đọng lâu để trích lập dự phòng nếu cần thiết
Kiểm tra công nợ phát sinh sau ngày khóa sổ:
+ Đối với số dư Nợ :Đảm bảo các khoản công nợ đã được thu hồi
+ Đối với số dư Có: Xác nhận với khách hàng lại để đảm bảo doanh thu ghi nhận
511 Kiểm tra chứng từ phát sinh sau ngày kết thúc năm để không ghi thiếu doanh thu.
Trích trước doanh thu hàng hóa, dịch vụ nếu cần
6xx Kiểm tra biến động chi phí – Trường hợp có sự biến động lớn về chi phí cần xem nguyên nhân
138, 3388

141

Break down công nợ theo từng đối tượng.
Kiểm tra bản chất các khoản công nợ ghi nhận có phù hợp hay không?
15x Xác nhận với khách hàng về các hàng tồn kho tồn đọng lâu, có khả năng phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Kiểm tra các chứng từ mua hàng nhập kho sau thời điểm khóa sổ, chú ý các điều kiện giao hàng, thời điểm ghi nhận hàng
241 Check số dư trên TK 241 và xác nhận có TS nào được ghi nhận sang TSCĐ hay ko?
Xem xét vấn đề vốn hóa chi phí lãi vay (nếu có)
331 Break down công nợ theo từng đối tượng (theo cả số dư nguyên tệ và VND)
Đối với các số dư Nợ: Xác nhận với khách hàng về tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu thời điểm làm báo cáo đã hoàn thành việc bàn giao hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ thì cần kiểm tra bộ chứng từ để đảm bảo việc ghi nhận chi phí đúng kỳ.
335, 352 Trích trước chi phí hàng tháng nhưng chưa có hóa đơn; chi phí lương, chi phí thưởng; chi phí lãi vay, chi phí thuê TS (nếu có)…
Rà soát các khoản cần điều chỉnh sang TK 331
133 So sánh xem có khớp với số tiền thuế được khấu trừ ghi nhận trên tờ khai thuế GTGT
Xem lại phân bổ số tiền thuế được khấu trừ cho cả năm trên tờ khai thuế GTGT kỳ cuối
333

334

338

Số dư Nợ: Kiểm tra bản chất các số dư Nợ có phải là các khoản nộp thừa.
Số dư Có: Xác nhận với khách hàng về các khoản chưa thanh toán

Đối chiếu với phần thanh toán trong tháng tiếp theo

821 Xem xét các chi phí không hợp lệ
Hạch toán chi phí thuế TNDN (nếu có)

3/ Lập báo cáo thuếvà kiểm toán

  • Kiểm kê quỹ, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ
  • Lập báo cáo thuế cho các kỳ cuối năm
  • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN, TNDN năm
  • Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo Tài chính, Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản và kiểm toán báo cáo tài chính năm
  • In sổ sách, chứng từ kế toán và ký các sổ sách chứng từ, lưu trữ và ký điện tử (nếu có)

Checklist: 

MNB_Check-list-for-tasks-of-year-end_Mot-so-cong-viec-phai-lam-cuoi-nam-tai-chinh

Biên soạn: Trần Thị Thanh Thảo – Tư vấn viên/Đặng Thị Thanh Hoa – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.