Những phần mềm nào kế toán nên biết?

Nếu làm công tác kế toán một thời gian, chắc chúng ta sẽ đều nhận ra việc thao tác các tính năng không khó. Đặc biệt, ngày nay với sự phát triển công nghệ tự động hóa thì càng ngày việc thao tác càng giản đơn hơn. Tuy nhiên, khi đó, vai trò của sự quản lý và phát triển tư duy logic chung về sự vận hành của tổ chức phần mềm với công tác kế toán càng quan trọng. Vậy phần mềm nào kế toán nên biết?

 

Phần mềm HTKK

Đây là phần mềm được cung cấp miễn phí bởi Tổng Cục thuế cho toàn bộ người nộp thuế trên lãnh thổ Việt Nam từ tiny đến giant! Hầu như tất cả tờ khai thuế đều được tích hợp tại đây nên với người làm kế toán thuế thì đây là phần mềm chắc chắn phải có

Phần mềm kế toán – ERP (Enterprise resource planning)

Nói về phần mềm kế toán thì với đa dạng các phần mềm hiện tại, logic của đại đa số các phần mềm tương đồng với nhau. Sự khác biệt chủ yếu ở các tính năng tăng thêm (Tích hợp các phân hệ) và sự thân thiện trong thao tác cho người sử dụng.

Với sự phát triển về quy mô, các tập đoàn lớn, để kiểm soát quy trình và để tối ưu hóa nguồn lực, ERP sẽ được triển khai. Tuy nhiên ở Việt Nam, kể cả với những người khá “cứng” trong nghề kế – kiểm, ERP vẫn là 1 khái niệm nào đó hơi xa lạ. Có thể hiểu đơn giản, ERP là sự “tối ưu hóa” triệt để các tài nguyên sẵn có và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ, thay vì nhập liệu thủ công từng hóa đơn bán hàng, mã hàng xuất bán, kế toán kế thừa toàn bộ thông tin về đơn hàng từ phòng kinh doanh và chỉ kiểm soát lại thông tin về giao dịch bán hàng.

Một số tập đoàn lớn đang thử nghiệm phương án triển khai thêm cả phần mềm RPA (robotic process automation) với một số thao tác rút gọn sử dụng AI để nhận diện mặt hóa đơn và tự động tạo ra bút toán, số tiền. Tương lai, khi dữ liệu hóa đơn điện tử được đồng nhất (Hiện tại, Tổng Cục thuế đã có văn bản thử nghiệm thành phần dữ liệu điện tử) thì việc áp dụng RPA sẽ là một trong những giải pháp chắc chắn doanh nghiệp phải nghĩ đến.

Ví dụ: Thay vì ngồi kì cạch nhập 1000 dòng hóa đơn và định khoản, chỉ bằng 1 cái click chuyển đổi hóa đơn này trên RPA, phần mềm sẽ tự thao tác ra 01 bút toán ghi sổ!

 

Các phần mềm khác

Hiển nhiên, kế toán cần thêm các công cụ khác, có thể kể đến như

– Office

– Phần mềm chữ ký số

– Phần mềm chuyển đổi PDF sang Word, Img

– Phần mềm kiểm tra doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký… Tham khảo thêm qua bài viết:

Chúng tôi nhận thêm được đóng góp của độc giả qua kênh Youtube:

English version

Today, with the development of automation technology, the operation of accounting is simpler and simpler day by day. However, at that time, the role of management and development of common logical thinking about the operation of the software organization with accounting work is even more important. So which accounting software should know?

  • Tax software

HTKK is a free software provided by the General Department of Taxation for all taxpayers in the territory of Vietnam from tiny to giant, with almost all tax returns are integrated. In Vietnam, the Tax policies and Accounting scheme are relating so for tax accountants, this is a must-have software.

 

  • Accounting software – ERP (Enterprise resource planning)

Talking about accounting software, with a variety of current software, the logic of software is similar. The main difference is in the added features (Integrating modules) and the friendliness in operation for the user.

With the growth in scale in large corporations, for process control and for resource optimization, ERP will be deployed. However, in Vietnam, even for those who are old in the accounting and auditing profession, ERP is still a somewhat strange concept.

Simply, ERP is a radical “optimization” of available resources and used for many different purposes. For example, instead of manually entering each sales invoice and sales code, the accountant inherits all information about the order from the sales department and only controls the information about the sales transaction.

Some large corporations are testing the option of implementing RPA (robotic process automation) software with some shortened operations using AI to recognize invoice faces and automatically generate entries and amounts. In the future, when the electronic invoice data is unified (Currently, the General Department of Taxation has a document to test electronic data components), the application of RPA will be one of the sure solutions that businesses must think about. For example: Instead of sitting awkwardly entering 1000 lines of invoices and accounts, with just one click to convert this invoice on RPA, the software will automatically generate 1 entry!

 

  • Other softwares

Obviously, accountants need other tools, such as

– Office

– Digital signature software

– Software to convert PDF to Word, Img

– Enterprise check software does not work at the registered address…

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.