Nghị quyết trợ cấp tiền cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ chính phủ

Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng đã ký phê duyệt Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP để thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, góp phần ổn định xã hội.

Có lẽ đây lần đầu tiên Chính Phủ Việt Nam đã ban hành một nghị quyết trợ cấp trực tiếp bằng tiền tới 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Vậy, ai sẽ được hỗ trợ?

Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng đã ký phê duyệt Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP để thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, góp phần ổn định xã hội.

Có lẽ đây lần đầu tiên Chính Phủ Việt Nam đã ban hành một nghị quyết trợ cấp trực tiếp bằng tiền tới 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19, thời gian áp dụng trợ cấp: Không quá 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Tóm tắt chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết này:

Nghị quyết trợ cấp tiền cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia)

 

Về phía doanh nghiệp, Nghị quyết cũng đề cập về chính sách hỗ trợ

 – Được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (Không quá 12 tháng) nếu doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm công bố dịch

 – Được vay với lãi suất 0% và không cần tài sản đảm bảo, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại cho người lao động bị ngừng việc (Có điều kiện)

 

Nghị quyết cũng xác định rõ về tinh thần Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động cũng như việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Tham khảo: Công văn 1185/SLĐTBXH Hà Nội về báo cáo đối tượng chịu ảnh hưởng của COVID-19

Nghị quyết trợ cấp tiền cho đối tượng bị ảnh hưởng

English version

On April 9, 2020, the Prime Minister signed Resolution No. 42/2020/NQ-CP to implement a number of measures to support people in difficulties due to the Covid-19 pandemic to share difficulties and protect ensure people’s life, contribute to social stability.

Perhaps this is the first time the Government of Vietnam has issued a resolution of direct cash sponsor of up to 62,000 billion VND to support people directly affected by the COVID-19 epidemic with the time to apply the subsidy: Not over 3 months, from April to June 2020. Summary of support policies according to this Resolution:

 

(Supporting subjects who are entitled to 02 or more policies in this Resolution are only entitled to the highest support regime; do not support voluntary subjects not participating)

 

On the business side, the Resolution also mentioned support policies

(1) Temporarily stopping the payment to the retirement and survivorship fund (not exceeding 12 months) if the enterprise has a 50% or more reduction in social insurance laborers contributions compared with the time of announcement of epidemic

(2) Loans with 0% interest rate and without collaterals, maximum 12 months loan term at Vietnam Bank for Social Policies to pay the remaining salary to workers who have stopped working (Conditionally)

 

The Resolution also defines the spirit of the State, businesses and social communities sharing responsibility in ensuring workers’ lives as well as supporting the right people, openness and transparency…

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.