Lưu ý về giao dịch và chứng từ thanh toán qua Paypal

Có thể hiểu đơn giản, Paypal là một công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho khách hàng qua mạng Internet và dịch vụ thanh toán trực tuyến qua website Paypal tương tự như dịch vụ trung gian thanh toán cung ứng Ví điện tử. Trong những năm gần đây, thanh toán ra nước ngoài qua cổng thanh toán Paypal có bước phát triển nhanh chóng do tận dụng tối đa những ưu điểm như giảm thời gian giao dịch, tăng tính tiện lợi, an toàn… Vậy khi thực hiện chuyển tiền thanh toán qua các cổng này, công ty cần lưu ý gì?

1, Thanh toán qua cổng Paypal có được xem là thanh toán không dùng tiền mặt không?

Theo quan điểm của chúng tôi, hiện nay chứng từ thanh toán qua Paypal có rủi ro KHÔNG được chấp nhận là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khi xét điều kiện khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí hợp lệ với thuế TNDN vì

+ Theo thông tư 173/2016/TT-BTC thì “3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử)…”

+ Theo công văn số 42/TCT-CS ngày ngày 04 tháng 01 năm 2013 trích dẫn ý kiến của Ngân hàng Nhà nước thì Paypal chưa có hiện diện thương mại tại Việt Nam, chưa đăng ký và chưa được NHNN cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định

Bên cạnh đó, trường hợp công ty thu tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua Paypal cũng có rủi ro là không được chấp nhận là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để xét hoàn thuế GTGT với hàng xuất khẩu

2, Lưu ý về nghĩa vụ thuế nhà thầu

Người sử dụng dịch vụ thanh toán của Paypal phải trả một khoản phí dịch vụ thanh toán điện tử cho tổ chức này. Về bản chất, dịch vụ thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán Paypal tương tự như dịch vụ trung gian thanh toán cung ứng Ví điện tử nên thuộc là đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Tuy nhiên, do Paypal chưa có hiện diện thương mại tại Việt Nam, chưa đăng ký kinh doanh tại Việt Nam nên Công ty phải thực hiện khấu trừ thay thuế Nhà thầu nước ngoài theo phương pháp trực tiếp (Mẫu 01/NTNN) với mức thuế suất của hoạt động dịch vụ (5% GTGT, 5% TNDN)

(Hướng dẫn tại công văn số 6428/CT-TTHT)

Tham khảo trích dẫn Luật

Căn cứ Khoản , Điều 1, Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định về đối tượng áp dụng thuế nhà thầu như sau:

“1.  Tổ chức nước ngoài kinh doanh… có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết …”

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC:

“Người nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Chương I có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.”

Trích dẫn công văn

Theo hướng dẫn của công văn số 42/TCT-CS

Theo hướng dẫn của công văn số 6428/CT-TTHT:

Video news

English version

Paypal is a company that provides online payment services for customers via the Internet and online payment services via Paypal website similar to intermediary payment service providing e-wallet. In recent years, overseas payment via Paypal payment gateway has grown rapidly by taking full advantage of advantages such as reducing transaction time, increasing convenience, safety … Currently, the company needs to pay attention to transferring payment through these payment methods

  • Considering as a non-cash payment instrument?

In our opinion, Paypal payment vouchers are currently at risk NOT accepted as non-cash payment vouchers when considering the conditions for VAT deduction and calculating deductible expense for CIT:

+ According to Circular 173/2016 / TT-BTC: “3. Bank payment voucher is understood as having documents proving that the money transfer from the buyer’s account to the seller’s account opened at the payment service supplier in accordance with appropriate forms of payment. Regulations of applicable laws such as checks, payment orders or payment orders, collection orders, collection orders, bank cards, credit cards, phone sims (e-wallet) … ”

+ According to Official Letter No. 42 / TCT-CS dated January 4, 2013 quoting the State Bank’s opinion, Paypal has not had a commercial presence in Vietnam, has not registered and has not been licensed by the State Bank of Vietnam. providing intermediary payment services according to regulations

In addition, in case the company collects money for goods and services exported via Paypal, there is also a risk that it will not be accepted as a non-cash payment voucher to consider VAT refund for exports.

  • FCT withhold

According to the official letter No. 6428 / CT-TTHT, the online payment service via Paypal payment gateway is similar to the payment intermediary service providing e-wallet, so it is subject to the contractor tax. However, because Paypal has no commercial presence in Vietnam and has not registered a business in Vietnam, the Company must declare and pay tax on behalf of the foreign contractor (5% VAT, 5% CIT)

[collapse]

Biên soạn: Phạm Thị Toán – Tư vấn viên
Trình bày video: Lê Mạnh Chiến

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.