Lộ trình ban hành một số văn bản pháp luật về Thuế

Nhằm mục tiêu hiện đại hóa công tác quản lý thuế cũng như tương thích với sự đa dạng hóa của các loại hình kinh doanh mới, trong vòng hai năm 2018 – 2019, chính sách thuế Việt Nam có nhiều sự trong thủ tục quản lý. Đặc biệt, với sự ra đời của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 01/7/2020, việc tiếp cận cơ chế quản lý thuế Việt Nam có nhiều điểm mới, đòi hỏi cần những hướng dẫn cụ thể.

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, Chính phủ Việt Nam có quyết định số 936/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến chính sách thuế cần sự hướng dẫn. Bài viết tóm tắt lộ trình ban hành một số văn bản pháp luật hướng dẫn về Luật quản lý thuế.

English version

Aiming at modernizing tax administration as well as being compatible with the diversification of new business types, within the two years 2018-2019, Vietnam’s tax policy has a lot of management procedures. Especially, with the introduction of the Law on Tax Administration No. 38/2019 / QH14, effective from July 1, 2020, access to Vietnam’s tax administration mechanism has many new points, requiring specific instructions. be.

On July 26, 2019, the Government of Vietnam issued Decision No. 936 / QD-TTg on the List and assigns the agency in charge of drafting documents detailing the implementation of laws passed by the XIV National Assembly at The 7th session, which has many contents related to tax policy, needs guidance. The article summarizes the roadmap for issuing a number of legal documents guiding the Law on Tax Administration.

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.