Lịch nộp tờ khai, báo cáo Thuế năm 2021

Chỉ còn vài ngày nữa, chúng ta sẽ được chứng kiến năm 2020 đầy biến động vì dịch Covid-19 sẽ khép lại. Trong năm 2021 với việc Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành thì sẽ có nhiều văn bản hướng dẫn mới được ban hành dẫn tới nhiều quy định thay đổi như tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tỷ lệ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của 03 quý đầu năm, ngân hàng cung cấp một số thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế.

Dưới đây là 1 số tóm tắt của chúng tôi về kỳ kê khai thuế GTGT, thuế TNCN cũng như 1 số lưu ý về số thuế TNDN tạm nộp theo quý như sau:

1. Kỳ kê khai thuế GTGT, thuế TNCN

1.1) Thuế GTGT: Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý. Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống, các trường hợp còn lại kê khai theo tháng. Chu kỳ ổn định theo năm dương lịch.

1.2) Thuế TNCN Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì doanh nghiệp được lựa chọn kê khai thuế TNCN theo tháng hoặc quý. Các trường hợp còn lại kê khai thuế TNCN theo tháng. 

2. Lưu ý về số thuế TNDN tạm nộp theo quý

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

3. Thời hạn thuế trùng với ngày nghỉ, ngày lễ

Công ty nên cân nhắc nộp báo cáo và tiền thuế (nếu có) sớm hoặc xác nhận với cơ quan thuế quản lý về việc lùi thời hạn sang ngày làm việc tiếp theo.

Trước khi bước sang năm 2021, Uy Danh gửi tới tất cả mọi người, đặc biệt là những người phụ trách Kế toán trong các doanh nghiệp toàn bộ lịch nộp tờ khai, báo cáo thuế cho năm tới để mọi người đều nắm rõ được những khoảng mốc thời gian quan trọng để nộp các loại tờ khai thuế, báo cáo thuế, cũng như báo cáo tài chính năm đúng hạn để tránh chậm nộp hoặc bị xử phạt.

 

 

 

 

 

 

Xem thêm các thông tin về lịch nộp tờ khai, báo cáo thuế tại video sau:

English version

1. The period of VAT and PIT declaration

1.1) Value added tax (VAT): If the taxpayer has just started operations, it may choose to declare value added tax on a quarterly basis. After 12 months of production and business, the 12 months from the following calendar year to the year, will be based on the turnover of the preceding calendar year (full 12 months) to make value added tax. increase by monthly or quarterly tax period. Taxpayers are required to declare value-added tax on a quarterly if their total revenue from selling goods and providing services in the preceding year is VND 50 billion or less, other cases shall declare monthly. The cycle is stable according to the calendar year.

1.2) Pesonal income tax (PIT) If the Company declares VAT quarterly, the company can choose to declare PIT on a monthly or quarterly. The remaining cases declare PIT monthly.

2. Note on the CIT temporarily paid quarterly

The total amount of corporate income tax temporarily paid for the first three quarters of the tax year must not be lower than 75% of the payable corporate income tax amount according to the annual settlement. If the taxpayer underpaid the tax amount to be temporarily paid for the first 3 quarters of the year, the late payment interest shall be calculated based on the underpaid tax amount from the day following the last day of the deadline for temporary payment of corporate income tax in the third quarter by the date of paying the outstanding tax to the State budget.

3. The deadline of Tax coincides with holidays and public holidays

Companies should consider submitting reports and taxes (if any) early or confirm with the tax authorities about the delay to the next working day.

 

[collapse]

Dowload file PDF:

GNP_ Lịch nộp tờ khai, báo cáo thuế năm 2021

Biên soạn lịch: Trần Thị Thanh Thảo & Lê Mạnh Chiến

Trình bày video: Trần Thị Thanh Thảo – Tư vấn viên

Nguyễn Việt Anh – Manager

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.