Kỳ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Kỳ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp: Nếu như trước đây, hàng quý, doanh nghiệp phải kê khai và tạm nộp thuế TNDN thì hiện nay, doanh nghiệp không phải lập tờ khai Thuế TNDN tạm tính mà chỉ cần tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế và quyết toán năm. Ngoài ra, bài viết dưới đây còn đưa ra những lưu ý về kỳ kê khai, hồ sơ, thời hạn kê khai đối với trường hợp khác…và quyết toán thuế TNDN

1/ Về tạm nộp thuế TNDN

Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP về việc tạm nộp 75% thuế TNDN trong 3 quý đầu năm

Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được. Trường hợp chưa bàn giao cơ sở hạ tầng, nhà và chưa tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm thì người nộp thuế không tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mà tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi bàn giao bất động sản đối với từng phần hoặc toàn bộ dự án”.

…b) Tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành người nộp thuế có số tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm thì được thực hiện quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý tại khoản 4, 5, 6 Điều 1 Nghị định này.

Lý do thay đổi, theo thông tin từ Tổng Cục thuế:

Nếu theo nghị định 126/2020/NĐ-CP, tổng số đã tạm nộp của 3 quý đầu năm thấp hơn 75% số thuế phải nộp của cả năm thì DN bị tính tiền chậm nộp tính trên số thuế TNDN. Thực hiện quy định nêu trên thì đến thời hạn tạm nộp thuế TNDN của quý 3, DN cần ước tính số thuế TNDN phải nộp của cả năm làm cơ sở để xác định số thuế tạm nộp của 3 quý đầu năm. Việc yêu cầu DN ước số thuế phải nộp cả năm trong khi còn 2 tháng nữa mới kết thúc năm là chưa hợp lý về mặt thời điểm nên chưa thực sự tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

2/ Kỳ khai, tính thuế TNDN

Đối với mỗi hoạt động khác nhau thì kỳ tính thuế TNDN, hồ sơ kê khai, thời hạn kê khai khác nhau, cụ nhể như bên dưới:

(*) Nếu tổng số thuế TNDN đã tạm nộp trong kỳ tính thuế (A) so sánh với số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm (B) xảy ra các trường hợp

Lưu ý về cách điền số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm: 

Kính gửi TCT, trong quá trình kê khai thuế quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN, ở chỉ tiêu G2-Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm: là điền số thuế TNDN đã nộp của 3 quý đầu năm được thực hiện trong năm 2021, hay là số thuế TNDN đã nộp của cả 4 quý (vì số thuế của quý 4/2021 sang tháng 1/2022 mới nộp). Kính mong TCT trả lời, trân trọng cảm ơn !
Tổng cục Thuế trả lời:

Đối với chỉ tiêu [G2] trên tờ khai 03/TNDN, doanh nghiệp kê khai số thuế đã tạm nộp vào NSNN trong năm có thể tính đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 126/2020/NĐ-CP
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC
  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Biên soạn: Trần Thị Thanh Thảo – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.