Kế hoạch tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Pháp luật về Thuế

Để hỗ trợ các bạn tốt nhất trong việc ôn thi cũng như nằm trong lộ trình  “dài hơi” giúp các bạn học viên Tự học – Tự ôn thi Đại lý thuế bao gồm hướng dẫn giải bài tập – giải đề, kế hoạch ôn thi, kế hoạch tổng ôn, video hướng dẫn bài tập tự luận…
Bài viết sau đây sẽ cung cấp một  lộ trình tự học kèm các tài liệu tự ôn đại lý thuế dựa trên các khảo sát mà Uy Danh đã thực hiện. Xin lưu ý rằng, các ví dụ trong thông tư rất hữu ích khi chúng ta ôn thi vì bài thi hoàn toàn có thể hỏi lại các ví dụ này

STT Tài liệu đính kèm Quy đổi Sắc thuế Nội dung
0 Luật quản lý thuế hợp nhất

Luat quan ly thue_2016_03_VBHN-VPQH

 

Lưu ý, từ 1/7/2020, áp dụng Luật quản lý thuế mới số 38/2019/QH14

38_2019_QH14_Luat quan ly thue

Tuần 1 Khởi động Bạn cần:

– Xác định mục tiêu
– Lập KH ôn thi phù hợp với mục tiêu và khả năng bản thân

Trả lời các câu hỏi sau
(1) Chứng chỉ đại lý thuế là gì? Thời hạn của chứng chỉ?
(2) Khi sở hữu chứng chỉ đại lý thuế, cá nhân được lợi ích như thế nào?
(3) Đối tượng miễn thi vẫn được cấp chứng chỉ đại lý thuế?
(4) Quy trình đăng ký thi tại Việt Nam
(5) Cấu trúc các môn thi của kỳ thi, cách tính điểm
(6) Làm thử đề thi thử mẫu (Sưu tập) để kiểm tra trình độ
(7) Xác định mục tiêu 5 điểm và tập trung vào các nội dung chính (Thuế GTGT, TNCN, TNDN)

Tham khảo bài viết:

– Làm thế nào để đạt được chứng chỉ Đại lý thuế: https://bit.ly/2JK4QzC

– Những điều bạn cần biết về Đại lý thuế năm 2020: https://bit.ly/32tmSgL

– Đề cương ôn thi Đại lý thuế (Bộ Tài chính): https://bit.ly/2LA6CW9

– Cấu trúc đề thi và phân bổ thời gian làm bài: https://bit.ly/2GmHihW

– Tham khảo đề thi mẫu các năm: https://bit.ly/32OdzbF

1 Lý thuyết chung Nội dung ôn tập:

– Tổng quan môn pháp luật về thuế
– Thuế là gì?
– Tổng quan về hệ thống thuế Việt Nam
– Nắm được một số nguyên tắc cơ bản về quản lý thuế
– Quy định về hóa đơn

2  Luật thuế GTGT hợp nhất 01_VBHN-VPQH_312437 Tuần 2 Thuế GTGT Lý thuyết về thuế GTGT
1. Thuế GTGT là gì?2. Phân loại đối tượng không chịu thuế? Đối tượng chịu thuế GTGT? Các phương pháp tính thuế?

3. Tập trung vào phương pháp khấu trừ thuế GTGT?
3.1. Phân loại thuế suất đầu ra
3.2. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT
3.3. Hoá đơn GTGT, thủ tục kê khai
3.4. Thủ tục điều chỉnh tờ khai
3.5. Hoàn thuế GTGT
4. Luyện tập lý thuyết trắc nghiệm thuế GTGT

Thông tư hợp nhát hướng dẫn thuế GTGT

14_VBHN-BTC_383499

Tuần 3 Bài tập luyện tập về thuế GTGT
1. Luyện tập dạng bài chỉ tính thuế

+ Dạng bài chỉ có 1 loại thuế suất
+ Dạng bài kết hợp nhiều loại thuế suất
2. Luyện tập dạng bài có kê khai thuế GTGT
3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Thue TTDB_02_VBHN-VPQH2

Tuần 4 Thuế TTĐB Lý thuyết về thuế TTĐB
1. Thuế TTĐB là gì?2. Đối tượng không chịu thuế? Chịu thuế TTĐB và thuế suất?3. Phương pháp tính thuế TTĐB
3.1. Tính thuế TTĐB đầu ra
3.2. Thuế TTĐB khâu nhập khẩu và
3.3. Khấu trừ thuế TTĐB
3.4. Kê khai thuế TTĐB
4. Luyện tập lý thuyết trắc nghiệm thuế TTĐB
 Thông tư hướng dẫn thuế TTĐB

Thue TTDB_26_VBHN-BTC

Tuần 5 Bài tập luyện tập về thuế TTĐB
1. Luyện tập dạng bài chỉ tính thuế TTĐB2. Luyện tập dạng bài có kết hợp tính thuế TTĐB và thuế GTGT
4 Luật thuế TNDN hợp nhất

Thue TNDN_14_VBHN-VPQH

Tuần 6 Thuế TNDN Lý thuyết v thuế TNDN
1. Thuế TNDN là gì?2. Phân loại các dòng thu nhập chịu thuế? Các phương pháp tính thuế?3. Tập trung vào phương pháp kê khai để tính thuế TNDN
3.1. Xác định doanh thu tính thuế
3.2. Nguyên tắc xác định chi phí được trừ
3.2.1. Chi phí nguyên vật liệu
3.2.2. Chi phí tiền lương, tiền công
3.2.3. Chi phí khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC
3.2.4. Chi phí hoạt động và chi phí khác
3.2.5. Chi phí tài chính
3.3. Thu nhập khác
3.4. Thu nhập miễn thuế
3.5. Chuyển lỗ
3.6. Ưu đãi thuế TNDN (Chỉ học nguyên tắc cơ bản theo Luật thuế TNDN)4. Luyện tập lý thuyết trắc nghiệm thuế TNDN
Thông tư hướng dẫn về thuế TNDN

Thue TNDN_66_VBHN-BTC

Tuần 7 Bài tập luyện tập về thuế TNDN
1. Luyện tập dạng bài chỉ tính thuế

1.1. Dạng bài tính thuế xuôi
1.2. Dạng bài tính thuế ngược2. Luyện tập dạng bài tính thuế và kê khai thuế
Tuần 8 Bài tập luyện tập về thuế TNDN (Tiếp theo)
1. Luyện tập dạng bài có kê khai thuế TNDN

1.1. Dạng bài chỉ có thu nhập từ kinh doanh
1.2. Dạng bài có nhiều dòng thu nhập
2. Luyện tập dạng bài có kê khai thuế TNDN có ưu đãi thuế
5 Luậtt thuế TNCN hợp nhất

Thue TNCN_15_VBHN-VPQH

Tuần 9 Thuế TNCN Lý thuyết về thuế TNCN
1. Thuế TNCN là gì?2. Xác định cá nhân cư trú vs Cá nhân không cư trú3. Nguyên tắc phân dòng các thu nhập cá nhân nhận được3.1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
3.1.1. Thu nhập chịu thuế TNCN?
3.1.2. Các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN
3.1.3. Thuế suất thuế TNCN
3.1.4. Quy đổi thu nhập tính thuế
3.1.5. Khấu trừ thuế TNCN
3.2. Thu nhập khác ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền công
3.2.1. Thu nhập từ kinh doanh
3.2.2. Thu nhập từ đầu tư vốn
3.2.3. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
3.2.4. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
3.2.5. Thu nhập từ chuyển nhượng bản quyền
3.2.6. Thu nhập từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế
4. Luyện tập lý thuyết trắc nghiệm thuế TNCN
Thông tư hướng dẫn về thuế TNCN

Thue TNCN_05_VBHN-BTC

Tuần 10 Bài tập luyện tập về thuế TNCN

1. Luyện tập dạng bài chỉ tính thuế có nhiều loại thu nhập

2. Luyện tập dạng bài kê khai thuế cho cá nhân

3. Luyện tập dạng bài kê khai thuế cho tổ chức trả thu nhập

 

6 Thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường

Thue tai nguyen_10_VBHN-BTC

Thue bao ve moi truong_32_VBHN-BTC

Tuần 11 Các loại thuế khác (BVMT, Tài nguyên) Nội dung ôn tập:

1. Luật thuế tài nguyên
2. Luật thuế BVMT
3. Phí và các khoản thu khác

7 Tuần 12 Tổng hợp ôn thi, luyện tập, chữa bài tập 1. Luyện bộ đề thi có đủ dạng bài trắc nghiệm, tự luận
2. Đối chiếu đáp án của bài giải

Lưu ý: Đây là lộ trình học tập Uy Danh gợi ý. Chúng tôi không sở hữu tài liệu nào và toàn bộ được chia sẻ dưới mục đích phi lợi nhuận.

Vui lòng không re-up tại bất cứ đâu

Tham khảo ngay:

Hướng dẫn tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Pháp luật về Thuế

Hướng dẫn tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Kế toán

Hướng dẫn giải bài tập kê khai thuế GTGT

Đáp án tham khảo bài tập thuế GTGT

Đáp án tham khảo bài tập thuế TNCN

Đáp án tham khảo tập thuế tài nguyên

Đáp án tham khảo bài tập thuế BVMT

Tham gia ngay: Nhóm tự ôn thi Đại lý Thuế để cùng học và cùng thảo luận.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Uy Danh

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.