Kế hoạch tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Kế toán

Tiếp theo bài Kế hoạch tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Pháp luật về Thuế . Bài viết sau đây sẽ cung cấp một  lộ trình tự ôn kế toán đại lý thuế dựa trên các khảo sát mà Uy Danh đã thực hiện. Trước đó, hãy cùng xem sắp xếp các nội dung ôn thi như thế nào?

 

STT Thời gian Quy đổi Sắc thuế Nội dung Chú ý
0 Tuần 1 Khởi động Xác định mục tiêu
Lập KH ôn thi phù hợp với mục tiêu và khả năng bản thânTrả lời các câu hỏi sau
(1) Chứng chỉ đại lý thuế là gì? Thời hạn của chứng chỉ?
(2) Khi sở hữu chứng chỉ đại lý thuế, cá nhân được lợi ích như thế nào?
(3) Đối tượng miễn thi vẫn được cấp chứng chỉ đại lý thuế?
(4) Quy trình đăng ký thi tại Việt Nam
(5) Cấu trúc các môn thi của kỳ thi, cách tính điểm
(6) Làm thử đề thi thử mẫu (Sưu tập) để kiểm tra trình độ
(7) Xác định mục tiêu 5 điểm và tập trung vào các nội dung chính (Kế toán tiền, hàng tồn kho& giá thành, tài sản cố định, lương, doanh thu, xác định kết quả và báo cáo tài chính)
Lý thuyết chung – Quy trình kế toán
– Yêu cầu thông tin kế toán
– Các nguyên tắc kế toán
– Các yếu tố của BCTC
– Phương trình kế toán
– Hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2014/TT-BTCĐại lý Thuế – Môn kế toán – Bài 1 – Kiến thức chung
Đại lý thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn kế toán
1 Kế toán tiền và kế toán tiền lương Kế toán tiền
1. Nguyên tắc kế toán tiền
2. Kết cấu tài khoản tiền và các giao dịch thường gặp
3. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản kế toán tiềnKế toán tiền lương——1. Quy trình kế toán tiền lương
2. Tỷ lệ bảo hiểm và thuế TNCN
3. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp
4. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản kế toán tiền lương
 Đại lý Thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn Kế toán – Bài 2
2 Tuần 2 Kế toán hàng tồn kho Lý thuyết chung
1. Phân loại hàng tồn kho
2. Các phương pháp theo dõi hàng tồn kho Kế toán vật tư—–
1. Nguyên tắc giá gốc tính giá hàng nhập kho
2. Nguyên tắc giá gốc tính giá hàng xuất kho
3. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp
4. Kiểm kê hàng tồn kho
5. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản
 Đại lý Thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn Kế toán – Bài 3
3 Tuần 3 Kế toán gía thành sản xuất giản đơn và kế toán thành phẩm Kế toán thành phẩm
1. Giá gốc thành phẩm và quy trình kết chuyển giá thành
2. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp
3. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản liên quan Kế toán quản trị giá thành sản xuất giản đơn
——1. Xác định khối lượng và khối lượng tương đương
2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
3. Phương pháp tính giá thành giản đơn
4. Phương pháp tính giá thành hệ số
5. Làm bài tập tính giá thành liên quan
 
4 Tuần 4 Kế toán tài sản cố định Lý thuyết chung
1. Quy trình kế toán TSCĐ
2. Điều kiện ghi nhận tài sản cố định Kế toán tăng tài sản cố định
——1. Nguyên tắc giá gốc kế toán TSCĐ nhập
2. Kiểm kê TSCĐ
3. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp
4. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản Kế toán hao mòn tài sản cố định
——1. Nguyên tắc khấu hao tài sản cố định
2. Các phương pháp khấu hao tài sản cố định
3. Chi phí khấu hao tài sản cho mục đích tính thuế
4. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp
5. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản
 

 

Đại lý Thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn Kế toán – Bài 4

Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư Kế toán sửa chữa tài sản cố định
1. Phân biệt sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên TSCĐ
2. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp
3. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản Kế toán giảm tài sản cố định
——1. Kế toán giảm TSCĐ
2. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp
3. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản Kế toán bất động sản đầu tư
——1. Phân loại tài sản là bất động sản đầu tư
2. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp
3. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản
Đại lý Thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn Kế toán – Bài 4
5 Tuần 5 Kế toán doanh thu – chi phí Kế toán doanh thu bán hàng
1. Điều kiện ghi nhận doanh thu
2. Quy trình kế toán bán hàng
3. Kế toán hàng hóa theo các phương thức bán hàng
4. Các khoản giảm trừ doanh thu
5. Kế toán thu nhập khác
6. Kế toán thuế GTGT
7. Kết cấu chung tài khoản liên quan và giao dịch thường gặp
8. Làm bài tập nghiệp vụ định khoản liên quan Kế toán chi phí——1. Kế toán các khoản chi phí
2. Kế toán thuế TNDN
 Đại lý Thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn Kế toán – Bài 5
6 Tuần 6 Kế toán báo cáo tài chính Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1. Kế toán các khoản chi phí
2. Kế toán thuế TNDN
3. Dạng bài lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Kế toán báo cáo tài chính
1. Nguyên tắc chung nhất lập BCĐKT – BCKQKD
2. Điều chỉnh báo cáo tài chính
 
7 Tuần 7 Kế toán báo cáo tài chính  Ôn tập tổng hợp
1. Review 1 lượt lý thuyết cơ bản
2. Dạng bài định khoản và lập sổ nhật ký chung
3. Dạng bài lập báo cáo tài chính (Nếu còn thời gian có thể chuyển sang ôn tập 1 số nội dung ôn tập nâng cao)
 
8 Tuần 8 Nội dung nâng cao (Nếu chưa hoàn thiện các nội dung cơ bản, nên tập trung hoàn thiện các nội dung này trước.
Nếu còn thời gian có thể chuyển sang ôn tập 1 số nội dung ôn tập nâng cao)1. Kế toán tiền ngoại tệ và thuế xuất nhập khẩu
2. Kế toán các khoản dự phòng
3. Kế toán chi phí đi vay
4. Kế toán các khoản đầu tư
5. Kế toán nợ phải trả khác
6. Kế toán vốn chủ sở hữu
7. Kế toán giá thành phân bước
 
9 Tuần 9 Ôn tập lại Làm đề thi thử tổng hợp  
10   Ôn tập lại Làm đề thi thử tổng hợp  

Lưu ý: Đây là lộ trình học tập Uy Danh gợi ý. Chúng tôi không sở hữu tài liệu nào và toàn bộ được chia sẻ dưới mục đích phi lợi nhuận.

Vui lòng không re-up tại bất cứ đâu

Tham khảo ngay:

Đề thi 2017 có đáp án tham khảo

Đề thi 2018 có đáp án tham khảo

Đề thi 2019 có đáp án tham khảo

Xem phần ôn tập các bài trước

Kế hoạch tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn kế toán

Đại lý Thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn Kế toán

Đại lý Thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn Kế toán – Bài 2

Đại lý Thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn Kế toán – Bài 3

Đại lý Thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn Kế toán – Bài 4

Đại lý Thuế – 30 phút ôn thi mỗi ngày – Môn Kế toán – Bài 5

Hướng dẫn tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Pháp luật về Thuế

Hướng dẫn tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Kế toán

Hướng dẫn giải bài tập kê khai thuế GTGT

Đáp án tham khảo bài tập thuế GTGT

Đáp án tham khảo bài tập thuế TNCN

Đáp án tham khảo tập thuế tài nguyên

Đáp án tham khảo bài tập thuế BVMT

Học thử – Thi thử miễn phí Đại lý Thuế trên Uy Danh

Tham gia ngay: Nhóm tự ôn thi Đại lý Thuế để cùng học và cùng thảo luận.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Uy Danh

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.