Giảm tiền thuê đất do dịch Covid-19

Update về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 do dịch Covid-19:

 

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp theo Nghị quyết số 84/NQ-CP về một số giải pháp hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 quy định việc giảm tiền thuê đất như sau:

Chỉ tiêu

Nội dung

Áp dụng với ai?

–       Người thuê đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng

–       Áp dụng hình thức trả tiền thuê đất hàng năm

–       Ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kể cả trường hợp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chỉ ngừng một hoạt động

Lợi ích của chính sách

Được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 (không giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước và tiền chậm nộp)

Thủ tục

–       Chuẩn bị hồ sơ: Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 theo mẫu và kèm bản sao quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất

–       Nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác đến hết ngày 31/12/2020

Trường hợp về sau phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất thì người thuê đất phải hoàn trả số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp.

Tham khảo video tại:

English version

To continue solving difficulties for production and business, following the Resolution No 84/NQ-CP on some solutions to support those affected by the Covid-19 epidemic, the Government of Vietnam has issued the Decision No 22/2020 / QD-TTg dated 10/8/2020 regulating the reduction of land rent as follow:

Criteria Content
Applies to whom –       The lessee is being leased land directly by the State under the Decision or Contract

–       Apply the form of annual land rental payment

–       Stop production and business for 15 days or more due to the influence of the Covid-19 epidemic, including cases in which there are many production and business activities but only one activity is stopped.

Benefits of the policy 15% reduction of payable land rent in 2020 (no reduction on outstanding land rental of previous years and late payment interest)
Procedure – Prepare application file: Request for land rental reduction in 2020 in the form with a copy of the land lease decision or land lease contract

– Submit 01 set of documents to the tax authority, the Economic Zone Authority, the High-Tech Park Management Board, and other agencies no later than December 31, 2020.

 

Later, it is discovered through inspection and examination that the land lessee is not eligible for a reduction of the land rent, the lessee must refund the reduced land rent and late payment interest.

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.