Giảm 30% thuế TNDN trong năm 2020

Ngày 25/9/2020, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP hướng dẫn về các trường hợp được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Nghị định 114/2020/NĐ-CP được ban hành cho thấy sự quyết tâm của Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi phát triển sau dịch bệnh COVID-19. Một số quy định, hướng dẫn chi tiết được đề cập như dưới đây. Nghị định 114/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2020.

Trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch, công ty cũng được áp dụng chính sách giảm 30% thuế TNDN cho năm tài chính 2020. Tham khảo công văn 9689/CT-TTHT

Update công văn 967 ngày 5/4/2021

Doanh thu xét giảm là doanh thu theo báo cáo tài chính HỢP NHẤT

Trước đó, cùng với các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp do tác động của Covid như miễn, giảm các khoản phí, gia hạn nộp các khoản thuế, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Theo đó, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng được giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 (Thay vì mức 50 tỷ đồng và quy mô lao động dưới 100 người như dự thảo trước đó).

Theo ước tính, chính sách này có thể tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước năm 2020 khoảng 23.000 tỉ đồng nhưng được đánh giá là một trong những chính sách hữu hiệu nhất hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19.

Trước đó, để có cơ sở pháp lý thực hiện Nghị quyết, Chính Phủ đã ban hành dự thảo Nghị định hướng dẫn và dưới dây là một số nội dung tóm tắt dự thảo:

English version

On September 25, 2020, the Government officially issued Decree 114/2020 / ND-CP detailing the implementation of the National Assembly’s Resolution No. 116/2020 / QH14 on reduction of corporate income tax payable for the year  2020 for company, cooperatives, non-business organizations and other organizations.

Regarding the reduction of corporate income tax, the Decree clearly states, 30% reduction of corporate income tax payable in the period of corporate income tax in 2020 in case the company has total revenue in 2020 less than 200 billion.

Decree 114/2020/ND-CP was issued shows the determination of the Government to accompany businesses, to support company to overcome difficulties, recover and develop after the COVID-19 epidemic.

Some detailed regulations and instructions are mentioned below. Decree 114/2020 / ND-CP takes effect from November 9, 2020 and applies to fiscal year 2020.

To support businesses due to Covid’s impact, Viet Nam government issued some policies such as exemption and reduction of fees, extension of tax payment. On 19/6/2020, the National Assembly of Vietnam approved the Resolution on reduction of corporate income tax (CIT) payable by 2020 for organizations. Accordingly, enterprises with total revenue in 2020 not exceeding VND 200 billion are entitled to a 30% reduction of payable CIT in 2020 (instead of VND 50 billion and a workforce of less than 100 people as previously drafted).

It is estimated that this policy may reduce the state budget revenue in 2020 by about VND 23,000 billion but it is considered as one of the most effective policies to support domestic enterprises to overcome difficulties caused by COVID-19 pandemic. To legalize the regulation, Government draft the with some brief summaries below:

[collapse]

Biên soạn: Phạm Thị Toán – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.