Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho năm 2021

Chính phủ đã ban hành Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho năm 2021. Theo đó, 5 đối tượng doanh nghiệp tiếp tục được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2021 nhưng quy định mới đã bổ sung thêm một số ngành nghề khác cho phép được gia hạn nộp thuế và điều chỉnh mốc thời hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn so với nghị định 41/2020/NĐ-CP trước đó.

Một số nội dung mới như sau:

1, Ai được gia hạn

Ngoài các đối tượng theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP (Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, sản xuất, kinh doanh trong một số ngành nghề…), Nghị định 52/2021/NĐ-CP đã bổ sung thêm một số ngành nghề được gia hạn như hoạt động xuất bản, hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc…

2, Thời hạn gia hạn

Nghị định gia hạn

5 tháng: Với thuế GTGT tháng 3, 4, 5, 6 hoặc quý I, quý II/2021 (VẪN PHẢI kê khai đúng hạn, áp dụng cả với chi nhánh kê khai thuế khác tỉnh)

 – 04 tháng: Thuế GTGT của tháng 7 và 03 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 08 năm 2021

 – 03 tháng: Với số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2021

– Gia hạn nộp thuế Thuế TNCN và thuế GTGT năm 2021 trước ngày 31 tháng 12 năm 2021

– Gia hạn nộp tiền thuê đất: Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2021

3, Trình tự, thủ tục thực hiện

Chậm nhất là ngày 30 tháng 07 năm 2021, doanh nghiệp phải gửi giấy đề nghị theo mẫu

Tham khảo luật

Nghị định 41/2020/NĐ-CP ban hành ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ

Nghị định 52/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ

Tham khảo công văn

Tham khảo công văn số 1495 về Triển khai gia hạn nộp thuế theo Nghị Định 52-2021

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

English version

The Government has issued a Decree on extension of tax and land rental payment for 2021. Accordingly, 5 business subjects will continue to enjoy tax and land rental extension in 2021, but new regulations have added some business to allow the extension of tax payment and adjusted of the deadline for submitting the application for extension in comparison with the previous Decree 41/2020 / ND-CP.

Some of the new contents are as follows:

 

  1. Who can extend:

In addition to the subjects under Decree 41/2020 / ND-CP (Small and super small enterprises, manufacturing and trading in a number of industries …), Decree 52/2021 / ND-CP has added a number of businesses are extended such as publishing activities, cinematographic activities, television program production, music recording and publishing …

 

  1. Extension period: Decree on extension

– 5 months: With VAT in March, April, May, June or the first quarter, the second quarter of 2020 (STILL MUST declare on time, and also apply to tax declaring branches of different provinces)

– 04 months: VAT of July and 03 months for VAT of August 2021

– 03 months: With the CIT temporarily paid for the first quarter and second quarter of the 2021 tax period

– Extension of PIT and VAT payment in 2021 before December 31, 2021

– Land rental payment extension: The extension is 06 months from May 31, 2021

  1. Procedures for application

No later than July 30, 2021, an enterprise must send a written request

[collapse]

Biên soạn: Phạm Thị Toán – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.