Dự thảo mới Bộ Tài chính kiểm tra dịch vụ kế toán

Do gắn với trách nhiệm thông tin xã hội, kinh doanh dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và người hành nghề kế toán phải có các bằng cấp được Nhà nước công nhận theo quy định. Vì vậy, trong điều kiện hiện nay, khi quản lý dịch vụ kế toán còn nhiều bất cập cũng như nhiều trường hợp doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ kế toán nhưng sau đó không thể liên hệ về các thông tin dịch vụ…, Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư sửa đổi điều chỉnh quy định về quản lý hành nghề kế toán. Một số nội dung tóm tắt như sau

Thời gian cho một cuộc kiểm tra trực tiếp hoạt động dịch vụ kế toán tối đa là 03 ngày làm việc (trừ trường hợp phát sinh vấn đề phức tạp). Kết thúc quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra ban hành biên bản kiểm tra và công khai trong phạm vi đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và được tổng hợp trong Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

English version

 

Due to social responsibility, accounting service business is a conditional business and accountants must have qualifications recognized by the State as prescribed. Therefore, in the current conditions, when managing accounting services, there are still many shortcomings. The main draft circular amending and adjusting regulations on accounting practice management. Some contents are summarized as follows

 

Who can be inspected Accounting service business unit (Business household, accounting service provider…) and practicing accountants
Inspector Ministry of Finance is the agency with the highest control of the State. In addition, the parties need to be responsible for checking the accounting services they provide.
Content of inspection –       Compliance of accounting service activities and compliance with law provisions on the registration, maintenance of accounting service business conditions and the performance of reporting and notification obligations

–       Compliance with accounting standards, standards of quality control systems (VSQC1), standards and regulations on professional ethics, standards of general financial information services.

Forms of inspection Indirect inspection (Through reports sent to the Ministry of Finance annually) and direct inspection of accounting services (Establishment of inspection teams)

Periodic inspection periodically according to the annual plan or unexpected inspection (According to the petition, feedback, complaint or abnormal risks …).

Documents for checking Documents related to the accounting service registration dossier; a dossier of registration for all accounting service business conditions and documents related to the accounting service business activities of the unit; and other relevant documents during the examination.

 

The maximum time for a direct examination of accounting service activities is 3 working days (except for cases where complicated problems arise). At the end of the inspection process, the inspection team shall issue an inspection record and make it publicized within the accounting service provider and be summarized in the Summary of inspection results published on the website of the Ministry of Finance and the Professional Organization on Accounting.

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.