Dự thảo bộ luật lao động

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các điểm đáng lưu ý sau:

 1. Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu:

Theo dự thảo, từ ngày 01/01/2021, lộ trình tăng độ tuổi nghỉ hưu theo đề xuất theo 01 trong 02 phương án sau:

Phương án 1: Mỗi năm, tăng thêm 3 tháng cho nam và 4 tháng cho nữ. Lộ trình tăng độ tuổi nghỉ hưu sẽ kết thúc khi nam đủ 62 tuổi (từ ngày 01/01/2028) và nữ đủ 60 tuổi (từ ngày 01/01/2035)

Phương án 2: Mỗi năm, tăng thêm 4 tháng cho nam và 6 tháng cho nữ. Lộ trình tăng độ tuổi nghỉ hưu sẽ kết thúc khi nam đủ 62 tuổi (từ ngày 01/01/2026) và nữ đủ 60 tuổi (từ ngày 01/01/2030)

Tuy nhiên, đề xuất tăng độ tuổi nghỉ hưu này là với điều kiện làm việc bình thường. Theo Bộ trưởng LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung: “Những người suy giảm sức lao động, làm trong các ngành nặng nhọc, độc hại thì cần thiết giảm độ tuổi nghỉ hưu 5 năm. Ngược lại, những lựu lượng có trình độ cao, một số ngành đặc biệt như tòa án, viện kiểm soát, các giáo sư, phó giáo sư, … có thể kéo dài độ tuổi nghỉ hưu lên 5 năm”

Đề xuất này được xây dựng dựa vào thực trạng tại Việt Nam: tuổi thọ trung bình tăng, lực lượng lao động tăng chậm, quỹ bảo hiểm xã hội thu không đủ chi và cũng được đánh giá là nằm trong lộ trình, xu hướng chung của các nước trên thế giới.

 1. Bổ sung 01 ngày nghỉ lễ: Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7

Dự thảo đề xuất bổ sung 01 ngày nghỉ lễ là Ngày Thương binh, Liệt sỹ (ngày 27 tháng 7 dương lịch). Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng đề xuất này phù hợp với truyền thống, văn hóa và đạo lý dân tộc, nguyện vọng của nhân dân.

 1. Mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa: lên 400 giờ/năm

Ban soạn thảo đề xuất mức mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt sẽ tăng thêm 100 giờ/năm so với hiện hành: từ tối đa 300 giờ/năm lên 400 giờ/năm. Đối với các trường hợp thông thường khác, tổng thời gian làm thêm giờ vẫn giữ nguyên ở mức 200 giờ/năm.

Đề xuất này được đánh giá nhằm tạo điều kiện đảm bảo sản xuất mùa cao điểm cho một số ngành đặc thù như dệt may, da giày, chế biến thủy sản,..) và cũng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho NLĐ. Khi mở rộng khung thời gian được phép làm thêm thì cần bảo đảm quyền tự quyết của NLĐ khi tham gia vào hoạt động này.

 1. Đề xuất 5 ngày nghỉ Tết không được nghỉ bù nếu trùng vào ngày nghỉ bình thường

Ban soạn dự thảo đề xuất phương án về thời gian nghỉ Tết Âm lịch: Người lao động được nghỉ 5 ngày Tết Âm lịch; nếu ngày nghỉ Tết Âm lịch trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì không được nghỉ bù (theo luật hiện hành nếu ngày nghỉ Tết âm lịch trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì được nghỉ bù vào ngày kế tiếp)

 1. Gộp chung thử việc vào thời gian của HĐLĐ (Phải tham gia BHXH):

Tại điều 24, điều 27 Dự thảo luật đề xuất phương án thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động (theo luật hiện hành, nếu có thoả thuận về thử việc thì các bên giao kết hợp đồng thử việc). Khi thời gian thử việc kết thúc mà người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động thì việc thử việc được xem là đạt yêu cầu.

 1. Mở rộng trường hợp miễn giấy phép lao động:

Chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn được định giá bằng tiền tối thiểu từ 01 tỷ Việt nam đồng (khoảng gần 50 ngàn USD) trở lên

Người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam

English version

The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs is drafting the Labor Code (revised) with many important contents, including notable points:

 1. Proposal to increase retirement age:

According to the draft, from January 1, 2021, the roadmap to increase the retirement age is proposed according to 01 of the following 02 options:

Option 1: Every year, increase by 3 months for men and 4 months for women. The roadmap to increase the retirement age will end when men are 62 years old (from January 1, 2028) and women are 60 years old (from January 1, 2035).

Option 2: Each year, increase by 4 months for men and 6 months for women. The roadmap to increase the retirement age will end when men are 62 years old (from January 1, 2026) and women are 60 years old (from January 1, 2030).

 1. Adding 01 holiday day: War invalids and martyrs on July 27th

The draft proposal to supplement 01 holiday day is the Day of War Invalids and Martyrs (July 27th calendar). The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs believes that this proposal is suitable to the tradition, culture and ethics of the people, the aspirations of the Vietnamese people.

 1. Expanding the framework of agreement on maximum overtime hours (up to 400 hours/year)

The drafting committee proposed an extension of the overtime agreement framework in special cases to increase by 100 hours per year compared to the current: from a maximum of 300 hours per year to 400 hours per year. For other common cases, the total overtime still remains at 200 hours/year.

This proposal is evaluated to facilitate high season production for a number of specific sectors such as textiles, footwear, seafood processing, etc.) and also improve income, improve living standards for Employees When expanding the time frame allowed to do more, it is necessary to ensure the self-determination of employees when participating in this activity.

 1. Suggestions for 5 Tet holidays are not compensated if they coincide with normal holidays

The drafting committee proposes a plan on the Lunar New Year holidays: The employees are entitled to a 5-day Lunar New Year holiday; If the Lunar New Year holidays coincide with the weekly holidays, they shall not be compensated (according to the current law if the Lunar New Year holidays coincide with the weekly days off, they shall be compensated on the following day).

 1. Incorporating probation at the time of labor contract (Must participate in social insurance)

In Article 24 and Article 27, the draft Law proposes a plan to agree on the content of the test as stated in the labor contract (under current law, if there is an agreement on probation, the parties will enter into a probationary contract). When the probationary period ends and the employee continues to work for the employer, the probation is considered satisfactory.

 1. Expanding cases of exemption from work permits:

– The owner or capital-contributing member of a limited liability company, chairman of the Board of Directors or a member of the Board of Directors of a shareholding company with a value of capital contribution shall be valued in a minimum amount of VND 1 billion Vietnam dong (about 50 USD) or more.

– Foreign workers marry Vietnamese and live in Vietnamese territory.

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Thị Minh Tâm – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.