Điểm mới về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020

Trong bối cảnh thiếu sự nhất quán và chồng chéo khi nhiều văn bản quy định về hóa đơn, chứng từ, ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn chứng từ với nhiều sự thay đổi. Đáng chú ý, Nghị định này chỉ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và vẫn duy trì hiệu lực của phần lớn các văn bản pháp quy về hóa đơn hiện tại

Một số điểm mới đáng chú ý tại Nghị định

STT Nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP
1

Đối tượng áp dụng

Ngoài các đối tượng đã quy định tại NĐ 119/2018/NĐ-CP, bổ sung thêm 3 đối tượng là tổ chức thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và tổ chức in hóa đơn, biên lai, cung cấp phần mềm in biên lai.
2

Loại hoá đơn, chứng từ

Ngoài các loại hoá đơn đã quy định tại NĐ 119/2018/NĐ-CP, bổ sung thêm 2 loại hoá đơn là hóa đơn điện tử bán tài sản công hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia
3

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Từ 1/7/2022 (Không bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử từ ngày 01/11/2020)
4

Nội dung hoá đơn

–       Thay đổi quy định về thời điểm lập hóa đơn với 14 trường hợp cụ thể đặc thù

–       Quy định về trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký khác với thời điểm lập thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập

5

Các hành vi bị cấm

Quy định cụ thể  một số hành vi bị cấm đối với 02 đối tượng là công chức thuế và tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ và các cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan

Ngoài ra, việc sử dụng hóa đơn với các cơ sở kinh doanh mới thành lập từ 19/10/2020 đến 30/6/2022 thì

– Nếu tiếp tục dùng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ thì phải thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng

– Nếu nhận được thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123 thì doanh nghiệp phải thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế

Tham khảo luật

Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Tham khảo công văn

Công văn 4868/TCT-CS tại ĐÂY

STT Content Decree 123/2020/NĐ-CP
1 Regulated entities In addition to the subjects specified in Decree 119/2018/ ND-CP, add 3 additional subjects:

– Collectors of taxes, fees and charges.

– Organizations responsible for deducting personal income tax

– Providers of invoice and document printing services; providers of software for internal printing of documents; providers of electronic invoice- and record-services.

2 Types of invoices and vouchers In addition to the types of invoices specified in Decree 119/2018/ND-CP, add 2 additional types of invoices

– Public property electronic sales invoice

– Electronic sales invoice on national reserve goods

3 Time compulsory use e-invoice No longer required to use e-invoices from November 1, 2020
4 Content of e-invoice In case the used e-invoice has the time of digital signing on the contract different from the time of making the invoice, the time of tax declaration is the time of making the e-invoice.
5 Prohibited acts related to invoices and records Article 5 of Decree 123/2020 / ND-CP specifies a number of prohibited acts that are specified for 02 subjects being tax officials and organizations and individuals selling goods and services and individuals who have Related rights and obligations

 

The use of invoices with new established businesses from October 19, 2020 to June 30, 2022

  • If they receive the notice of application of e-invoices according to the provisions of Decree 123, they must follow the instructions of the Tax department.
  • If they do not meet the conditions of technological infrastructure but continue to use invoices according to the provisions of Decree 51/2010/ND-CP and Decree 04/2014/ND, the unit must send invoice data to the tax authority according to Form No. 03 / DL-HDĐT Appendix IA issued together with Decree 123/2020 together with the submission of the value added tax return.
[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Văn Tĩnh – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.