Điểm mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi (có hiệu lực từ 1/1/2021)

Sáng 20/11/2019, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua bộ Luật lao động sửa đổi với 435/453 đại biểu tán thành. Bên cạnh một số vấn đề đã tán thành và thông qua, một số điểm mới:

– Mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng;

– Cân nhắc giảm giờ làm việc;

– Tán thành tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ Quốc khánh;

– Chấp thuận quy định làm thêm giờ tối đa của người lao động là không quá 300 giờ/năm;

– Đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu;

– Cho phép thành lập thêm 1 tổ chức công đoàn doanh nghiệp.

1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Chính phủ đồng ý việc mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Bộ Luật Lao động đối với người làm việc không có quan hệ lao động.

2. Về tuổi nghỉ hưu (Điều 169)

Quốc hội thống nhất với phương án tăng tuổi nghỉ hưu. Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH tiến hành rà soát bước đầu 1.810 nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm làm căn cứ để xác định nhóm người lao động được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn.

(Tham khảo sơ đồ: https://gonnapass.com/du-thao-bo-luat-lao-dong/)

3. Cân nhắc việc giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần (Điều 105)

Theo dự thảo, bước đầu giảm giờ làm việc bình thường từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần. Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ, nếu áp dụng phương án giảm giờ làm này, tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể giảm đi khoảng gần 0,5%. Do đó, Luật giữ nguyên thời giờ làm việc bình thường theo quy định Bộ luật hiện hành là 48 giờ/tuần, đồng thời đề nghị bổ sung, quy định rõ theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giảm giờ làm việc xuống dưới 48 giờ/tuần;

4. Bổ sung thêm 01 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Quốc hội tán thành bổ sung một ngày nghỉ lễ liền kề ngày quốc khánh là ngày 1/9 hoặc 3/9.

5. Bổ sung quy định trần làm thêm giờ tối đa (Điều 107)

– Tán thành tăng trần làm thêm giờ tối đa theo tháng là không quá 40 giờ (trước đây là 30 giờ); tuy nhiên vẫn giữ nguyên tổng số giờ làm thêm tối đa theo năm không quá 300 giờ/năm

– Bổ sung quy định cụ thể hơn về các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm nhằm bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người lao động.

 

English version

1. Regarding the scope of adjustment and subjects of application

The Government agrees to the extension of the scope of regulation to expand the scope of adjustment and the subjects of the Labor Code to employees without labor relations.

2. About retirement age (Article 169)

The Government agreed with the plan to increase retirement age. At the same time, the Government has directed the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to conduct an initial review of 1,810 heavy, hazardous and dangerous jobs, especially heavy, toxic and dangerous jobs as a basis for identifying groups of people. Employees are retired at a younger age.

(Refer the map in link: https://gonnapass.com/du-thao-bo-luat-lao-dong/)

3. Consider reducing the working hours to 44 hours/week (Article 105)

According to the draft, initially reducing the normal working hours from 48 hours/week to 44 hours/week. However, according to the preliminary assessment, if this work is reduced, the economic growth rate can be reduced by nearly 0.5%. Therefore, the Law maintain the normal working hours according to the current law provisions of 48 hours/week, and propose supplementing and clarifying in the law to encourage businesses to reduce working hours to less than 48 hours / week.

4. Proposal to increase one more public holiday

National Assembly agreed for additional consideration on a public holiday on September 01 or 03

5. Supplementing the maximum ceiling on overtime (Article 107)

– Supplementing the rule that the maximum monthly overtime ceiling is not over 40 hours (the old law is 30 hours); however the Law will keep the maximum ceiling on overtime per year is 300 hours/year.

– Supplementing more specific provisions on cases of overtime work from 200 hours to 300 hours per year to ensure long-term benefits for employees.

 

[collapse]

 

Biên soạn: Nguyễn Thị Minh Tâm – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.