Điểm mới tại thông tư 80/2021/TT-BTC về Quản lý thuế

Thông tư 80/2021/TT-BTC được ban hành để hướng dẫn cho Nghị định 126/2020/NĐ-CP về Quản lý thuế, chủ yếu đối với các nội dung về tỷ giá quy đổi ngoại tệ; hồ sơ và quy trình kê khai, hoàn thuế; kiểm tra thuế; quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử…

Download:

Thông tư 80/2021/TT-BTC bản Word:  Thong-tu-80-2021-TT-BTC

Phụ lục Thông tư 80/2021/TT-BTC bản Word: Phu-luc-thong-tu-80-2021-tt-btc

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Một số thay đổi quan trọng được tóm tắt trong bài viết dưới đây:

Nội dung

Thay đổi tại

thông tư 80/2021/TT-BTC

Quy định cũ
Về đồng tiền nộp thuế và tỷ giá Áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế theo pháp luật về kế toán để xác định các yếu tổ tính thuế và sửa đổi quy định về khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ. Quy định riêng về tỷ giá xác định yếu tố tính thuế
Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn Bổ sung, điều chỉnh thành phần tham gia, nhiệm kỳ, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn thuế

Tham khảo thông tư số 208/2015/TT-BTC

 

Điều chỉnh giảm tiền chậm nộp Khai bổ sung hồ sơ khai thuế hoặc cơ quan thanh tra, kiểm tra làm giảm số tiền thuế phải nộp thì cũng được điều chỉnh giảm số tiền chậm nộp tương ứng Phải nộp đủ tiền chậm nộp đến ngày khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp
Thời gian không tính tiền chậm nộp Được tính liên tục từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày người nộp thuế nộp tiền thuế, giảm 2 ngày so với trước đây Được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế
THUẾ GTGT
Phân bổ nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính Khi phân bổ nghĩa vụ thuế cho đơn vị trực thuộc tại tỉnh khác, doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh Phải nộp hồ sơ khai thuế cho cả cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính và cơ quan thuế quản lý khoản thu phân bổ
Khai thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh Bỏ quy định này Có quy định liên quan đến khai thuế vãng lai
Phân bổ thuế GTGT với hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh Tỷ lệ phân bổ 1% trên doanh thu tại từng tỉnh và không phải kê khai vào chỉ tiêu trên tờ khai thuế, các cơ quan thuế tự thực hiện luân chuyển chứng từ nộp tiền để bù trừ nghĩa vụ Tỷ lệ phân bổ 2% trên doanh thu tại từng tỉnh và phải kê khai số thuế đã nộp vào phụ lục và chỉ tiêu trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT
Tiêu thức để phân bổ thuế GTGT phải nộp đối với cơ sở sản xuất Bỏ tiêu thức doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất, chỉ còn sử dụng tiêu thức giá thành sản phẩm Sử dụng tiêu thức giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất
Hoàn thuế với dự án đầu tư Cục Thuế nơi người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế Thuế GTGT của các dự án đầu tư được kê khai và hoàn thuế tại trụ sở chính hoặc tại địa phương
THUẾ TNCN
Phân bổ thuế cho địa phương khác tỉnh Phân bổ số thuế TNCN phải nộp đối với thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo thu nhập thực trả tại từng địa phương Theo địa phương nơi có tổ chức trả thu nhập thực tế
THUẾ TNDN
Phân bổ thuế cho địa phương khác tỉnh Phân bổ số thuế TNDN của về địa bàn tỉnh khác nơi có đơn vị phụ thuộc theo tỷ lệ (%) giữa chi phí của từng cơ sở sản xuất trên tổng chi phí theo chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế (không bao gồm chi phí của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN) Chi phí để xác định tỷ lệ phân bổ được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế
HOÀN THUẾ
Trường hợp cơ quan thuế thực hiện bù trừ tự động giữa khoản nộp thừa với khoản nợ Không phải gửi hồ sơ đề nghị bù trừ khoản nộp thừa đến cơ quan thuế với trường hợp phát sinh nộp thừa có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) và cùng địa bàn thu ngân sách với khoản nợ thuế Áp dụng quy định về bù trừ tự động giữa khoản nộp thừa với khoản còn nợ hoặc còn phải nộp theo thông tư số 156/2013/TT-BTC
Về hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách –       Người nộp thuế có khoản nộp thừa sau khi thực hiện bù trừ theo quy định được gửi ngay hồ sơ đề nghị hoàn trả đến cơ quan thuế

–       Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cơ quan thuế xử lý tất toán khoản nộp thừa của người nộp thuế quá thời hạn 10 năm trên sổ kế toán

Trường hợp quá 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì người nộp thuế mới được gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế

 

Thủ tục hoàn thuế khi có thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trên biên bản kiểm tra Nếu kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế có số thuế và người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trên Biên bản kiểm tra thuế thì không phải gửi Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN

 

NNT phải gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế bao gồm: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN…
Quy định về gửi văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn Bổ sung rõ hơn trong các trường hợp khi cơ quan thuế chưa có kết quả xử lý đối với hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau hoặc  chưa thực hiện công bố Quyết định kiểm tra trước hoàn thuế  Chưa có quy định
KIỂM TRA THUẾ
Quy định về Kiểm tra tại trụ sở CQT Cơ quan thuế thông báo người nộp thuế giải trình, bổ sung không quá 02 (hai) lần và có thể được thực hiện trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc bằng văn bản điện tử Quy định cũ cho phép NNT được bổ sung, giải trình nhưng không có quy định tối đa 02 lần
Thay đổi thời gian kiểm tra tại trụ sở NNT 10 ngày làm việc 05 ngày làm việc
Công khai thông tin –       Công khai kế hoạch kiểm tra hàng năm trên Website của cơ quan thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt quyết định

–       Kết thúc kiểm tra thuế tại trụ sở NNT phải công bố dự thảo Biên bản kiểm tra

Chưa có quy định

Quy định cũng thay đổi về việc khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, cung cấp, xử lý sai, sót, tra soát, điều chỉnh thông tin qua tài khoản giao dịch thuế điện tử, thay đổi trường hợp tra soát, trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ đề nghị tra soát…

 

Cơ sở trích dẫn Luật

THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

Xem công văn hướng dẫn số 4384/TCT-CS hướng dẫn một số điểm mới tại thông tư 80/2021/TT-BTC

4384_21_Diem moi thong tu 80_Vn

Tham khảo các bài viết khác có liên quan:

 

 

Biên soạn:

Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Uy Danh

Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.