Dịch vụ tiêu dùng tại nước ngoài

Dịch vụ tiêu dùng tại nước ngoài có thể ảnh hưởng quan trọng tới việc xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (Khi bán dịch vụ) và thuế nhà thầu (Khi mua dịch vụ từ bên nước ngoài). Vậy việc xác định “tiêu dùng ở nước ngoài” như thế nào?

 

 

1. Xác định dịch vụ tiêu dùng ở nước ngoài?

Do không có khái niệm về thế nào là “tiêu dùng ở ngoài Việt Nam” tại các quy định của Luật thuế. Hiện nay việc xác định dịch vụ tiêu dùng ngoài Việt Nam gặp nhiều bất cập trong thực tế vận dụng. Để làm rõ khái niệm này, thông thường các văn bản trả lời của cơ quan thuế thường yêu cầu 02 điểm là

(1) Chứng minh kết quả của dịch vụ phục vụ cho thị trường nước ngoài, gắn với tiêu thụ sản phẩm ngoài Việt Nam

(2) Có chuẩn bị các hồ sơ chứng minh như

  • Hợp đồng, thể hiện rõ dịch vụ hoàn thành được chuyển giao ngoài Việt Nam
  • Cam kết của bên nước ngoài về việc tiêu dung dịch vụ ngoài Việt Nam
  • Biên bản nghiệm thu, thể hiện rõ địa điểm nghiệm thu tại nước ngoài
  • Hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế
  • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
Dự thảo thông tư hướng dẫn: Dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài được xác định là dịch vụ do tổ chức, cá nhân ở Việt Nam ký hợp đồng trực tiếp với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và nhận tiền thanh toán từ tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài nhưng được thực hiện trực tiếp trên hàng hoá xuất khẩu hoặc gắn liền với quá trình sản xuất, gia công để hình thành hàng hoá xuất khẩu hoặc dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gắn với việc môi giới, quảng bá chương trình du học ở nước ngoài của các du học sinh Việt Nam thì được xác định là tiêu dùng ngoài Việt Nam.

…Riêng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài được thực hiện trực tiếp trên hàng hoá xuất khẩu hoặc gắn liền với quá trình sản xuất, gia công để hình thành hàng hoá xuất khẩu thì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải có tài liệu chứng minh hàng hóa đã được xuất khẩu sau khi hoàn thành cung cấp dịch vụ…

2. Chính sách thuế GTGT với dịch vụ tiêu dùng tại nước ngoài

Theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013:

“1.Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

 b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan. …”

Tham khảo ví dụ công văn:

Theo quan điểm của 1 số cơ quan thuế, trường hợp dịch vụ tiêu dung ngoài Việt Nam nhưng thực hiện tại Việt Nam thì vẫn phải áp dụng thuế suất GTGT 10%. Tham khảo ví dụ công văn

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

– Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa;

– Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;

– Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

– Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:

+ Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;

+ Dịch vụ thanh toán qua mạng;

+ Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

 

3. Chính sách thuế nhà thầu với dịch vụ tiêu dùng tại nước ngoài

Về nguyên tắc, các dịch vụ phát sinh ở ngoài Việt Nam không phải đối tượng chịu thuế nhà thầu ở Việt Nam nếu không tiêu dùng ở Việt Nam.

Quý khách có thể tham khảo Thông tư 103/2014/TT-BTC:

Theo Mục 1, Điều 6, Thông tư 103/2014/TT-BTC về đối tượng chịu thuế:

– Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp tại Việt Namtiêu dùng tại Việt Nam;

– Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp ngoài Việt Namtiêu dùng tại Việt Nam.

Theo Mục 3, Điều 2 của Thông tư này về đối tượng không áp dụng:

“3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.”

Bạn hỏi: Công ty A là công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ký hợp đồng sử dụng dịch vụ nghiên cứu phát triển của công ty B ở Nhật Bản trong hợp đồng có một điều khoản là công ty A sẽ mua hàng hóa và dịch vụ cần thiết mà xác định được là bên B dùng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển cho bên B. Hàng hóa dịch vụ này đều phát sinh và tiêu thụ ở Nhật Bản nhưng bên A là người thanh toán. Trong trường hợp này thì bên A có phải nộp thuế nhà thầu cho hàng hóa dịch vụ mua dùng cho bên B ở Nhật Bản không?

Uy Danh trả lời:

Công ty A nhận dịch vụ nghiên cứu của công ty B và các hoạt động đó đều phát sinh (như trường hợp được cung cấp) ở ngoài Việt Nam

=> Công ty B không phải đối tượng chịu thuế nhà thầu ở Việt Nam.

Tuy nhiên nếu những hoạt động nghiên cứu của Công ty B được tiêu dùng ở Việt Nam

=> Công ty B thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu ở Việt Nam và nếu Doanh nghiệp nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện tại Điều 8, Thông tư 103/2014/TT-BTC thì Doanh nghiệp Việt Nam nộp thay thuế cho DN nước ngoài.

Biên soạn: Nguyễn Thị Thảo Linh – Tư vấn viên

Nguyễn Việt Anh – COO – Chief operating officer

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

 

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Uy Danh

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook:  https://www.facebook.com/gonnapassbeyondyourself/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.