Đề thi Kế toán – Đại lý thuế năm 2019

Môn Kế toán – Đại lý Thuế vốn không quá khó khi chúng ta đã có nền tảng kiến thức ở trường đại học. Vì vậy, chủ yếu các bạn cần có quá trình review cẩn thận và biết cách trình bày bài làm cẩn thận.  Để hỗ trợ tất cả các học viên trong quá trình ôn thi môn kế toán, chúng tôi xin phép gửi tặng các bạn mô phỏng đề Kế toán – Đại lý Thuế năm 2019.

Tham khảo thêm đề thi Thuế tháng 10 năm 2019 : Đề thi môn Thuế – Đại Lý Thuế tháng 10 năm 2019 – Đề lẻ

 

TỔNG CỤC THUẾ

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

CHUYÊN ĐỀ: KẾ TOÁN

(Thời gian làm bài 180 phút)

Đề thi năm 2019

Câu 1. (2 điểm)

 1. Trình bày nội dung phương pháp nhập trước xuất trước tính giá hàng tồn kho xuất kho? Cho ví dụ minh họa áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước?
 2. Nêu kết cấu và nội dung tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp theo quy định tại thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính?

 Câu 2. (2 điểm)

 1. Trình bày quy định về các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật kế toán số 88/2015/QH13?
 2. Nêu một số giao dịch thường gặp với tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán theo quy định tại thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính?

Câu 3. (2 điểm)

Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế sau: (Đvt: 1000 đồng)

  1. Nhận được Giấy báo có do ngân hàng thanh toán tiền lãi và tiền gốc của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dưới 3 tháng: Số tiền lãi 24.000, số tiền gốc vay 3.000.000
  2. Trong kỳ, theo biên bản xác nhận với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, tổng doanh số khách hàng mua hàng qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng theo giá bán chưa thuế GTGT là 900.000, thuế GTGT 10%, giá vốn 600.000. Đại lý chuyển tiền gửi ngân hàng thanh toán tiền hàng sau khi đã trừ đi 5% hoa hồng đại lý.
  3. Bán hàng hóa cho khách hàng B với giá vốn hàng xuất kho là 700.000, giá bán chưa có thuế GTGT là 900.000, thuế GTGT 10%. Khách hàng thanh toán 50% qua tài khoản ngân hàng, số còn lại trả trong vòng 15 ngày tiếp theo. Do khách hàng thanh toán sớm nên được hưởng chiết khấu thanh toán 5%
  4. Phân bổ chi phí trả trước của bộ phận bán hàng và bộ phận kế toán lần lượt là 6.000 và 4.000
  5. Mua hàng hóa nhập kho của công ty C thanh toán 70% bằng khoản vay ngân hàng, , phần còn lại chưa thanh toán. Giá mua chưa thuế GTGT là: 1.000.000, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển hàng về nhập kho phát sinh là chưa gồm thuế GTGT là 5.000 (Thuế suất GTGT 10%) đã thanh toán bằng tiền tạm ứng.
  6. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 100.000 quỹ khen thưởng phúc lợi, 200.000 quỹ đầu tư phát triển và chuyển khoản vay thành vốn góp trị giá 500.000
  7. Góp vốn vào công ty liên kết (Công ty Y) bằng tiền gửi ngân hàng là 7.500.000
  8. Sửa chữa nâng cấp tòa nhà văn phòng làm việc hoàn thành bàn giao, trị giá quyết toán của công trình là 220.000 (Gồm cả thuế GTGT 10%). Doanh nghiệp đã thanh toán cho nhà thầu bằng chuyển khoản sau khi giữ lại 5% bảo hành công trình

Câu 4. (2 điểm)

 

Trong tháng, phòng kế toán của công ty Gonna Pass có tài liệu sau (Đvt: 1000 đồng),

Biết rằng CPNVLTT bỏ 1 lần vào từ đầu quy trình, các chi phí khác bỏ dần, quy trình sản xuất sản phẩm P, Q là 2 quy trình độc lập.

Khoản mục chi phí Sản phẩm P Sản phẩm Q
CPDD đầu kỳ CPSX phát sinh CPDD đầu kỳ CPSX phát sinh
CP NVLTT 8.000 272.000 15.000 365.000
CPNCTT 165.000 120.000
CPSXC 100.000 80.000

Nếu quy trình công nghệ giản đơn, kết quả trong kì hoàn thành 3200 sản phẩm P và còn 800 sản phẩm P dở dang; 4000 sản phẩm Q và còn 750 sản phẩm Q dở dang

Hãy tính giá thành các sản phẩm theo phương pháp thích hợp?

Câu 5. (2 điểm)

Công ty TNHH Uy Danh có địa chỉ: Tầng 6, toà nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 12 năm 20X8 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: (Đvt: 1000 đồng)

 1. Thanh lý TSCĐ hữu hình chưa thu tiền với giá bán chưa có thuế 250.000, thuế GTGT 10%. Nguyên giá TSCĐ là 1.500.000, hao mòn lũy kế 1.300.000. Chi phí thanh lý TSCĐ liên quan chưa gồm thuế GTGT 10% là 4.000 thanh toán bằng tiền mặt.
 2. Nhận được giấy báo nợ chuyển khoản thanh toán tiền phạt vi phạm hành chính vì không tuân thủ nội quy phòng cháy chữa cháy 12.000
 3. Trích khấu hao TSCĐ cho bộ phận bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ lần lượt là 5.000 và 6.000.
 4. Xuất bán hàng hóa tồn kho cho khách hàng X với giá bán chưa thuế GTGT 10% là 1.200.000, giá gốc xuất kho là 1.000.000. Do công ty X mua hàng với số lượng lớn nên được hưởng chiết khấu thương mại 0,5% (Giảm trừ trực tiếp trước khi phát hành hóa đơn). Công ty X thanh toán 50% số tiền cần thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, 50% còn lại sẽ trả trong vòng 15 ngày sau.
 5. Ghi nhận chi phí lương của bộ phận bán hàng và bộ phận quản lý doanh nghiệp lần lượt là 20.000 và 25.000. Trích các khoản bảo hiểm bắt buộc và kinh phí công đoàn theo quy định phần tính vào chi phí công ty (23,5%) và phần trừ vào lương người lao động (10,5%). (Tiền lương tính bảo hiểm bằng với chi phí lương phải trả đã ghi nhận)

Yêu cầu:

Hãy định khoản các nghiệp vụ? (Gồm cả bút toán kết chuyển) và lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dựa theo các số liệu trên? Thuế suất thuế TNDN hiện hành là 20%.

Ghi chú: Các doanh nghiệp được đề cập trong đề thi đều thực hiện kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính; Các doanh nghiệp này sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Những lợi ích mà học viên đạt được khi làm đề thi trên website của Uy Danh.

🔰Làm đề thi sẽ giúp học viên làm quen với bài thi, cấu trúc đề thi, áp lực thời gian thi
🔰Thử sức mình để đánh giá khả năng hiện tại
🔰Rà soát một lượt kiến thức trước kì thi

Tham khảo thêm:

Đề thi 2017 có đáp án tham khảo

Đề thi 2018 có đáp án tham khảo

Đề thi  kế toán – Đại lý Thuế năm 2019 có đáp án tham khảo

Xem phần ôn tập các bài trước

Hướng dẫn tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Pháp luật về Thuế

Hướng dẫn tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Kế toán

Hướng dẫn giải bài tập kê khai thuế GTGT

Đáp án tham khảo bài tập thuế GTGT

Đáp án tham khảo bài tập thuế TNCN

Đáp án tham khảo tập thuế tài nguyên

Đáp án tham khảo bài tập thuế BVMT

Đây là đáp án tham khảo do Uy Danh sở hữu. Vui lòng không re-up tại bất cứ đâu

Tham gia ngay: Nhóm tự ôn thi Đại lý Thuế để chinh phục Đại lý Thuế ngay hôm nay!

Tham gia group Zalo Tự ôn thi miễn phí do Uy Danh hỗ trợ:

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Uy Danh

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.