Đề lẻ môn Kiểm toán – CPA 2019

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN & KẾ TOÁN VIÊN

NĂM 2019

ĐỀ THI VIẾT

MÔN THI: KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐẢM BẢO NÂNG CAO

Thời gian làm bài: 180 phút

Đề Lẻ

Câu 1 (2 điểm):

Hãy cho biết thủ tục mà kiểm toán viên cần thực hiện khi nhận thấy công ty được kiểm toán có những dấu hiệu và điều kiện có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị?

Doanh nghiệp kiểm toán của bạn được bổ nhiệm là KTV tại Công ty TNHH Hoàng Anh cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.N. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm y học cổ truyền, đã hoạt động trên thị trường được 10 năm. Gần đây, công ty đang gặp một số khó khăn về thị trường kinh doanh và tình hình tài chính. Sau khi thực hiện các thủ tục kiểm toán ban đầu, bạn đã thu thập được một số bằng chứng cho thấy, nếu công ty Hoàng Anh không được hỗ trợ một khoản tiền lớn hoặc cải thiện điều kiện kinh doanh thì công ty sẽ phá sản trong vòng 6 tháng tới.

Bạn cũng đã thực hiện phỏng vẩn Ban giám đốc Công ty Hoàng Anh về những vấn đề trên và nhận đươc câu trả lời rằng Công ty đã thực hiện đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của mình và các chủ sở hữu đơn vị đã đảm bảo sẽ hỗ trợ tài chính cho công ty hoạt động tiếp tục trong vòng 3 năm tới, do đó công ty vẫn lập BCTC dựa trên giả định hoạt động liên tục.

Theo bạn, cần thu thập những bằng chứng kiểm toán nào để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của công ty Hoàng Anh?

Câu 2 (2 điểm):

Kiểm toán viên Linh phụ trách cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài khóa kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty TNHH Lắp ráp Ô tô HG. Năm 2018 HG lập dự phòng chi phí bảo hành là 3% doanh thu thuần, giống như mức của các năm trước đó. Doanh thu thuần năm 2018 là M tỉ đồng. Linh cho rằng mức dự phòng chi phí bảo hành năm 2018 nên là 15% do các xe bán trong năm 2018 là mẫu mới, chưa ổn định trong sản xuất nên dễ phát sinh chi phí bảo hành trong khi linh kiện thay thế lại có giá cao. Linh đã thảo luận với Ban Giám đốc HG về tăng mức dự phòng chi phí bảo hành.

1, Phân tích ảnh hưởng của phát hiện này đến Báo cáo tài chính được kiểm toán?

2, Nếu HG đồng ý với Linh thì sẽ điều chỉnh BCTC như thế nào?

3, Các công việc tiếp theo của Linh cần thực hiện là gì?

4, Nếu HG không đồng ý điều chỉnh thì Linh sẽ xử lý như thế nào? Trong năm 2018, một ô tô bán ra bị vấn đề về chất lượng dẫn đến sự cố cho khách hàng, và khách hàng kiện đòi bồi thường thiệt hại. Đến thời điểm khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính năm 2018 vẫn chưa có quyết định cuối cùng về bồi thường. Kế toán HG đã không xử lý sự kiện này trong Báo cáo tài chính năm 2018 mà nói sẽ hạch toán vào năm 2019 khi có quyết định cuối cùng về bồi thường. Linh cần làm gì với phát hiện về sự cố chất lượng này?

Câu 3 (2 đim):

KTV Phương được giao phụ trách kiểm toán BCTC của công ty KLC, là một công ty cổ phần niêm yết, sản xuất và kinh doanh bất động sản cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018. Hoạt động chính của công ty bao gồm kinh doanh hàng hóa bất động sản, bất động sản đầu tư (cho thuê văn phòng) và các dịch vụ khác. Dưới đây là một số thông tin mà Phương thu thập được trong quá trình tìm hiểu khách hàng để lập kế hoạch kiểm toán:

1, Tình hình kinh doanh ngành bất động sản phát triển mạnh mẽ trong năm 2017, nhưng ở năm hiện hành (2018), có chiều hướng đi xuống, đặc biệt thị trường dự án căn hộ khách sạn (phục vụ du lịch nghỉ dưỡng), giá thị trường của các căn hộ cũng giảm đáng kể so với năm trước. Tuy vậy, do đã triển khai từ các năm trước, nên kế hoạch doanh thu của năm hiện hành về dự án căn hộ khách sạn vẫn được công ty xây dựng cao hơn 15% so với năm trước. Doanh thu lĩnh vực này chiếm trên 70% doanh thu hàng hóa bất động sản của cả công ty.

2, Trong năm hiện hành công ty vừa mới thay kế toán trưởng.  Kế toán trưởng mới trước đây chưa từng làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, công ty chưa ban hành quy định để phân biệt giữa bất động sản đầu tư cho thuê và hàng hóa bất động sản.

3, Một lượng lớn các căn hộ cao cấp dự trữ đã không bán được như dự kiến, do vậy, cuối năm công ty quyết định chuyển sang để cho thuê.

Yêu cầu: Anh/chị hãy:

a, Dựa vào các thông tin mà KTV Phương đã thu thập, anh/chị hãy đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu cấp độ cơ sở dẫn liệu trên cơ sở đánh giá rủi ro kinh doanh, rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát.

b, Cho biết các thủ tục kiểm toán mà KTV cần thực hiện để đối phó rủi ro có sai sót trọng yếu đã xác định ở câu (a).

Câu 4 (2 điểm):

a, Thử nghiệm kiểm soát “là thủ tục kiểm toán được thiết kế nhằm đánh giá tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát trong việc ngăn ngừa, hoặc phát hiện và sửa cha các sai sót trọng yếu ở cp độ cơ sở dẫn liệu “

Hãy phân biệt thử nghiệm kiểm soát và thủ tục kiểm soát. Cho 2 ví dụ minh họa.

b, Kiểm toán viên Hằng được giao phụ trách kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty Bình An. Trong quá trình tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ của quy trình mua hàng tại đơn vị, Hằng thu thập được thông tin như sau:

– Trưởng bộ phận mua hàng có quyền lựa chọn nhà cung cấp, khi có nhu cầu mua hàng, ông thường gọi điện cho các nhà cung cấp để khảo giá.

– Dựa trên báo giá qua điện thoại, trưởng bộ phận mua hàng sẽ chọn nhà cung cấp cho giá thấp nhất. Sau đó, ông sẽ giao cho nhân viên lập đơn đặt hàng và gửi cho nhà cung cấp qua fax.

Yêu cầu:

Anh/chị hãy nhận diện 2 điểm yếu kém chính của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty Bình An. Theo đó đánh giá hậu quả có thể xảy ra do sự yếu kém này và đề xuất các thủ tục kiểm soát cần thiết để khắc phục yếu kém nêu trên.

Câu 5 (2 đim):

Anh/chị đang lập kế hoạch kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2018 của Công ty cổ phần Du lịch Quốc Tế. Công ty chuyên tổ chức các chuyến du lịch quốc tế dài ngày cho khách hàng trong nước và nhận làm đại lý cho các công ty du lịch nước ngoài đưa khách đến Việt Nam. Khách du lịch của công ty sẽ nộp tiền toàn bộ chuyến đi ngay khi ký hợp đồng, thông thường chuyến du lịch được thực hiện sau 3 tháng để công ty có thời gian chuẩn bị thủ tục xuất cảnh cho khách du lịch. Hơn 3/4 số tiền nhận của khách hàng công ty phải thu hộ các nhà cung cấp (vận chuyển, lưu trú…), phần còn lại thuộc về công ty. Hàng năm, vào cuối mỗi quý, công ty bù trừ công nợ với các công ty du lịch nước ngoài, và hai bên thanh toán chênh lệch ròng. Thông thường số khách hàng của công ty đi du lịch nước ngoài nhiều hơn khách của các công ty du lịch nước ngoài đến Việt Nam, nên số tiền công ty thu hộ nhiều hơn số phải trả đối tác nước ngoài, số chênh lệch này công ty đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn trong thời gian chưa phải thanh toán.

Công ty đã hoạt động được 3 năm nhưng đây là năm đầu tiên công ty được kiểm toán theo yêu cầu của các cổ đông và chuẩn bị niêm yết cổ phiếu. Năm hiện hành 2018 cũng là năm công ty mờ được rất nhiều chuyến du lịch mới do uy tín có được từ các năm qua. Ban Giám đốc công ty là các nhà kinh doanh du lịch có uy tín tuy nhiên đội ngũ kế toán phần lớn chưa có kinh nghiệm trong kế toán du lịch, đặc biệt du lịch quốc tế. Tài sản cố định của công ty chủ yếu là các trang thiết bị văn phòng được đầu tư ngay từ khi thành lập.

Số liệu kiểm toán viên thu thập sơ bộ như sau: (đơn vị triệu đồng)

Download đề thi tại: Kiểm toán – Đề lẻ – 2019

Nguồn: Sưu tầm từ internet

Những lợi ích mà học viên đạt được khi làm đề thi trên website của Uy Danh.

🔰Làm đề thi sẽ giúp học viên làm quen với bài thi, cấu trúc đề thi, áp lực thời gian thi
🔰Thử sức mình để đánh giá khả năng hiện tại
🔰Rà soát một lượt kiến thức trước kì thi

Tham gia ngay: Nhóm tự ôn thi CPA để chinh phục chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán ngay hôm nay!

Email Address

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Uy Danh

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu 2016 2017 2018
Doanh thu 854 791 1.211
Lợi nhuận trước thuể 224 84 380
Tiền (ngày 31/12) 301 168

 

294
Chứng khoán kinh doanh ngắn hạn (ngày 31/12) 364 504 588
Nợ phải thu khách hàng (ngày 31/12) 14 22

 

29
Tài sản cố định (giá trị còn lại) (ngày 31/12) 238 224 210

 

Phải trả người bán (ngày 31/12) 242 249 256
Vốn đầu tư chủ sở hữu (ngày 31/12) 358 358 358
Lợi nhuận chưa phân phối

(ngày 31/12)

317 311 507

 

Yêu cầu:

Hãy áp dụng kỹ thuật phân tích ban đầu và kết hợp với các thông tin trong bài để đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu cấp cơ sở dẫn liệu đối với các khoản mục sau: doanh thu, chi phí và chứng khoán kinh doanh ngắn hạn và tài sản cố định. Cho biết nguyên giá TSCĐ vào các ngày 31/12 của cả ba năm như nhau và bằng 252 triệu đồng.

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.