Cơ sở tính lương làm thêm giờ có bao gồm các khoản phụ cấp

Vấn đề làm thêm giờ tuy không còn là điều mới lạ tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên để hiểu đúng cách tính lương làm thêm giờ thì không phải người nào cũng nắm rõ. Một số chính sách thuế về vấn đề làm thêm giờ Uy Danh đã giới thiệu ở bài trước, các bạn tham khảo tại:

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn đến bạn đọc về việc tính lương làm thêm giờ có bao gồm các khoản phụ cấp hay không?

Quan điểm của chúng tôi, hiện nay vấn đề này chưa được quy định cụ thể tại các văn bản pháp lý, tuy nhiên, theo một số cơ sở pháp lý thì có thể xác định tiền lương làm thêm giờ gồm cả các khoản phụ cấp liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động và các khoản bổ sung khác

Cơ sở pháp lý: 

Theo quy định tại điều 90 Bộ Luật Lao động 2019 về “Điều 90. Tiền lương

 1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác
 2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.
 3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.”

Tại điều 98 Bộ Luật Lao động 2019 quy định:

“Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:…”

 

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương làm thêm giờ được tính trên tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường
X   Mức ít nhất 150% hoặc 200%    hoặc 300% x Số giờ làm thêm

 

Tại điểm c Khoản 4 Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH đã hướng dẫn về tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường:

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng …

Tiền lương giờ thực trả nêu trên không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định…; tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.”

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 và hướng dẫn chi tiết tại Điều 3 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương được quy định cụ thể như sau:

1. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm:

a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh

b) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương

c) Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động

Tiền lương trả cho người lao động được căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện (không bao gồm khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm)…”

English version

The problem of working overtime is not new in many organizations and businesses today. However, to understand how to properly calculate overtime pay, not everyone knows it. Some tax policies on overtime Uy Danh introduced in the previous article, please refer to:According to the provisions of the Labor Law 2012, overtime workers are paid according to the salary unit or salary according to the job they are doing as follows:

Chi phí tiền lương làm thêm giờ vượt mức quy định

In this article, we will advise readers about the calculation of overtime pay including allowances or not?

According to the provisions of Labor Law 2012 and the detailed instructions in Article 3 of Circular 23/2015/TT-BLDTBXH, salaries are specified as follows:

“1. The wage written in the employment contract is agreed between the employee and employer to for performance of certain tasks. Wages include:

 1. a) The pay rate corresponding to the job or position according to the pay scale established by the employer …;
 2. b) Allowances meant to make up for working conditions, work complications, living conditions, necessity of labor attraction that are not taken into account or not adequately included in the wage corresponding to the tasks or positions on the pay scale…;
 3. c) Additional payments are amounts in addition to wage and allowances related to the job or position written in the employment contract…
 4. The wage paid to an employee depends on the wage written in the employment contract, productivity, work load, and work quality of the employee … (not including overtime pay or night work pay) must not falls below the region-based minimum pay rates prescribed by the government.”

 

On the other hand, according to the provisions of Article 6 of Circular 23/2015/TT-BLDTBXH:

Overtime pay = Actual overtime pay for a normal working days x At least 150% or 200% or 300% x Number of overtime hours

Thus: Based on the above-cited regulations, the calculation of overtime pay may be determined on the actually paid hourly wage of a normal working day.

At Point c, Clause 4, Article 14 of Circular 47/2015 / TT-BLĐTBXH guided:

“The actual hourly wage of a normal working day is determined on the basis of the actual wage paid for the work of the month in which the employee works overtime divided by the actual number of working hours in the month …

The actually-paid hourly wage mentioned above does not include overtime pay, extra pay for working at night, salaries for public holidays, New Year holidays and paid holidays as prescribed by the Labor Code; bonus as stipulated in Article 103 of the Labor Code, initiative bonus; Mid-shift meal; petrol, telephone, travel, housing, child care, child support payments; support when the employee has a relative died, the employee has a relative married, the employee’s birthday, benefits for the workers in difficult circumstances when having a labor accident, occupational disease and other allowances and allowances not related to the performance of jobs or titles in the labor contracts. ”

Therefore: The employee’s overtime wage will include either the salary based on the job or title plus allowances related to the performance of the job or the title in the labor contract (if any).

Above is our advice on the issue you are wondering.

[collapse]

Biên soạn: Đặng Thị Thanh Hoa – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
 • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
 • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.