Cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin về hoạt động chuyển nhượng vốn

Theo quy định hiện nay, các tổ chức, cá nhân có phát sinh hoạt động chuyển nhượng vốn phải kê khai nộp thuế Thu nhập theo Luật định, gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế thu nhập cá nhân. Vậy hiện nay cơ quan thuế có thể khai thác thông tin từ Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư hay chưa?

Bài viết trước, chúng tôi đã đề cập về Quy chế phối hợp giữa Cơ quan thuế và cơ quan Công an

Vậy đối với hoạt động thay đổi đăng ký kinh doanh, việc phối hợp, cụ thể là khai thác thông tin về chuyển nhượng vốn được thực hiện như thế nào. Theo công văn số 2784/TCT-KK ngày 8 tháng 7 năm 2020, Tổng Cục thuế đã khẳng định bất cập hiện nay là công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn gặp khó khăn do cơ quan thuế không có thông tin chi tiết về hoạt động chuyển nhượng.

Vì vậy, Tổng Cục thuế đã đưa ý kiến đề xuất Cục quản lý Đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và đầu tư nghiên cứu, nâng cấp, thiết kế chức năng thống kê, lọc chỉ tiêu báo cáo doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn để chuyển dữ liệu cho cơ quan Thuế địa phương.

Có thể trong tương lai, chúng ta sẽ thấy xuất hiện văn bản phối hợp giữa hai cơ quan này về việc thu thuế từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

 

Tham khảo: Trích dẫn công văn Số: 2784/TCT-KK ngày 8 tháng 7 năm 2020

Nhằm hỗ trợ công tác phối hợp của cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh các địa phương trong việc quản lý nghĩa vụ của người nộp thuế đối với ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế kính đề nghị Cục quản lý Đăng ký kinh doanh nghiên cứu, nâng cấp, thiết kế chức năng thống kê, lọc chỉ tiêu báo cáo doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn trên Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp để cơ quan Đăng ký kinh doanh các địa phương có thể thực hiện được việc kết xuất thông tin của các doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển dữ liệu cho cơ quan Thuế địa phương khi có đề nghị phối hợp để triển khai các công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Tham khảo thêm ở video sau:

Đọc thêm

English version

According to current regulations, organizations and individuals having activities of capital transfer must declare and pay Income tax according to the Law. Now tax authorities can exploit information from the Business Registration Office – Department of Planning and Investment or not?

Per Official Letter No. 2784 / TCT-KK, the General Department of Taxation has affirmed that the current inadequacy is that the tax administration for capital transfer is difficult because the tax authorities do not have detailed information on transfer activities. concessions.

Therefore, the General Department of Taxation has proposed to the Department of Business Registration – Ministry of Planning and Investment to research, upgrade, design statistical function, filter reporting criteria for enterprises with capital transfer to transfer data to local Tax authorities.

Maybe in the future, we will see documents coordinating between these two agencies on the collection of taxes from capital transfer activities.

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.