Chuyển lỗ trong trường hợp bị ấn định thuế

Theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể bị ấn định thuế. Việc ấn định được thực hiện bằng một trong hai hình thức

  1. Ấn định số tiền thuế
  2. Ấn định từng yếu tổ liên quan đến việc xác định số tiền thuế

Việc ấn định có thể dựa theo một số căn cứ như cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, so sánh số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, ngành nghề, quy mô và các tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực.

Như vậy vấn đề đặt ra, trường hợp doanh nghiệp bị ấn định thuế, nếu doanh nghiệp còn số lỗ của các năm trước thì có được chuyển lỗ sang các năm sau không?

Ý kiến của Uy Danh về vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn mới nhất của Tổng Cục thuế, kể cả trong trường hợp doanh nghiệp bị ấn định thuế, nếu doanh nghiệp còn số lỗ của các năm trước thì vẫn được chuyển lỗ sang các năm sau cho đến khi hết thời hạn được chuyển lỗ (Hiện nay là 5 năm kể từ sau năm phát sinh lỗ)

(Xem thêm https://gonnapass.com/quy-dinh-ve-lo-ket-chuyen-chuyen-lo-giua-cac-hoat-dong-duoc-va-khong-duoc-uu-dai-thue/)

Xem thêm: https://gonnapass.com/co-duoc-khau-tru-va-tinh-vao-chi-phi-thue-bi-dinh-truy-thu-khong/

Tham khảo trích dẫn Luật

– Điều 36, 37 Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; điều 49, 50 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019

– Điều 16 Luật thuế TNDN năm 2008 và Khoản 10 điều 1 Luật thuế TNDN sửa đổi năm 2013

Tham khảo công văn

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Tổng Cục thuế có công văn hướng dẫn số 4819/TCT-PC.

Chuyển lỗ khi ấn định Thuế

English version

Under the provisions of the Law on Tax Administration, in some cases, enterprises may be subject to tax assessment, which is made in one of two forms:

  1. Impose the tax amount
  2. Assign each element involved in determining the tax amount

Impose can be based on a number of bases such as tax authority databases, comparison of the amount of tax payable by businesses of the same category, industry, size and documents, and examination results, inspection

So in case the enterprise is subject to tax impose, if the enterprise still has the loss of the previous years, can the loss be carried forward?

According to the guidance of the General Department of Taxation, even in the case where the enterprise is subject to tax impose, if the enterprise still has losses in previous years, it may still carry forward the loss for the following years until the deadline for the loss transfer expires.

  1. Legal basis
  2. Instructions

OL No 4819/TCT-PC

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh –  Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.