Checklist đăng ký khoản vay nước ngoài

English version

Legal basis

Circular No. 03 / VBHN-NHNN – July 12th, 2017

Order Question Answer      
1 Is there a loan transaction with foreign organizations or individuals?
2 Is the loan included in one of the three cases below?
2a Does the loan have a term of more than 1 year? (Medium, long term loan)
2b Short-term loans are extended for a term of more than one year
2c Short-term loans do not have renewal contract but remains oustanding principal at one year from the first withdrawal date, unless the borrower completes the payment within 10 (ten) days from the time of 01 (one) year since the first withdrawal date?
Note: Self-borrowed loans in the form of import with deferred payment are not subject to registration and registration of changing foreign loans.
For borrowers being enterprises with foreign direct investment capital, medium- and long-term loans must be made via direct investment capital accounts; short-term loans can be used by direct investment capital accounts or foreign loan repayment accounts
3 Choosing the form of applying for a loan: Choose from the online or traditional forms
4 Carry out the loan application procedure in steps
4a Prepare and send application file for foreign loan within 30 days since the loan is determined to be subject to registration. The dossier shall comply with the guidance of the State Bank of Vietnam, attached with the following documents: Copy of the legal document of the borrower; Copies or original documents proving the purpose of the loan and the repayment plan; Copies and Vietnamese translations (with confirmation of the borrower) of foreign loan agreement.
4b The State Bank shall issue a written confirmation of registration of the foreign loan within 15 days from the date of receiving the complete and valid file of the borrower or 45 days from the date of receiving the full application file in the case of a foreign loan in Vietnamese Dong, must be considered and approved by the Governor of the State Bank
4c In case of refusal to confirm the registration of foreign loans, the State Bank shall clearly state the reasons therefor.
4d The SBV checks records, updates the situation and confirms the loan
4e If there is a change in loan information, loan modification procedures should be carried out in accordance with regulations
5 Quarterly, no later than the 5th of the next reporting period, the borrower shall have to report in written documents about the implementation of short, medium and long-term loans according to the form in Appendix 04
[collapse]

Căn cứ pháp lý

Thông tư số: 03/VBHN-NHNN – Ngày 12 tháng 7 năm 2017

STT Câu hỏi Trả lời
1 Có giao dịch vay tiền với tổ chức, cá nhân nước ngoài không?
2 Khoản vay có thuộc 1 trong 3 trường hợp dưới đây không?
2a Khoản vay có thời hạn vay trên 1 năm không? (Khoản vay trung, dài hạn)
2b Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 1 năm
2c Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên?
Lưu ý: Các khoản vay tự vay tự trả dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài.

Đối với Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, khoản vay trung, dài hạn phải được thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp; khoản vay ngắn hạn có thể sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hoặc tài khoản vay, trả nợ nước ngoài khác

3 Lựa chọn hình thức thực hiện đăng ký khoản vay:  Lựa chọn thực hiện theo hình thức trực tuyến hoặc hình thức truyền thống
4 Thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay theo các bước
4a Chuẩn bị và gửi hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày khoản vay được xác định là thuộc đối tượng phải đăng ký. Hồ sơ tham khảo theo hướng dẫn của NHNN Hưng Yên đính kèm, cơ bản gồm: Đơn đăng ký khoản vay; Bản sao hồ sơ pháp lý của Bên đi vay; Bản sao hoặc bản chính văn bản chứng minh mục đích vay và phương án trả nợ; Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên đi vay) thỏa thuận vay nước ngoài….
4b Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài trong thời hạn: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Bên đi vay, hoặc 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Bên đi vay đối với trường hợp khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận
4c Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do.
4d NHNN kiểm tra hồ sơ, cập nhật tình hình và xác nhận khoản vay
4e Nếu có sự thay đổi thông tin khoản vay, cần thực hiện thủ tục thay đổi thay đổi khoản vay theo quy định
5 Định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo, Bên đi vay phải  báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện các Khoản vay ngắn, trung và dài hạn theo mẫu tại Phụ lục 04

Download file: 03_VBHN-NHNN_355851

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.