Browsing Category

kế toán

Đầu tư mở rộng và ưu đãi thuế TNDN?

Gonna Pass trả lời Đầu tư mở rộng Theo quy định tại Luật đầu tư: “Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm…

Thuế khi mua phần mềm từ nước ngoài

Thuế khi mua phần mềm từ nước ngoài cần lưu ý về nghĩa vụ thuế nhà thầu hoặc nghĩa vụ thuế ở khâu nhập khẩu phần mềm, bản quyền…                           Gonna Pass trả lời 1/ Mua phần mềm qua email, online… (Không thực hiện thủ tục…

Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu?

                      Gonna Pass trả lời   Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC: một trong các điều kiện để ghi nhận doanh thu kế toán là thời điểm người bán đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản…