[Cập nhật] Thông tư mới về hóa đơn điện tử theo Công văn 4178/TCT-CS

Tiếp theo hướng dẫn cơ bản về hóa đơn điện tử được đề cập tại

https://gonnapass.com/mot-diem-moi-cua-thong-tu-682019tt-btc-ve-hoa-don-dien-tu-co-hieu-luc-tu-14112019/.

Gonna Pass xin tiếp tục gửi tới bạn đọc những thông tin mới nhất theo công văn số 4178/TCT-CS ngày 15 tháng 10 năm 2019 hướng dẫn về hóa đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC.

Một số nội dung được đề cập trong công văn này như sau:

1. Về chữ ký điện tử trên hóa đơn

Ngoài trường hợp người bán là doanh nghiệp, tổ chức như thông thường, thông tư quy định

– Một số trường hợp đặc thù trên hóa đơn điện từ không nhất thiết phải có chữ ký người bán

– Hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua trừ trường hợp các bên tự thỏa thuận.

2. Những trường hợp hóa đơn không cần đủ các nội dung

3. Sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh

Có bốn (04) trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng và hai (02) trường họp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng.

Các trường hợp trên phải gửi đơn đề nghi câp hóa đơn điện tử và phải khai, nộp thuế đầy đủ trước khi được cấp hóa đơn điện tử.

4. Về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ

Theo quy định mới, trường hợp xuất khẩu hàng hóa hay ủy thác xuât khẩu hàng hóa đều phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử, cụ thể

a. Với giao dịch xuất khẩu: Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử làm chứng từ lưu thông hàng hóa. Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.

b. Với giao dịch uỷ thác xuất khẩu hàng hóa: Khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận uỷ thác, cơ sở có hàng hóa uỷ thác xuât khâụ sử dụng Phiêu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. Khi hàng hóa đã thưc xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn điện tử. Cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử để xuất cho khách hàng nước ngoài.

5. Về việc xử lý hóa đơn điện tử có mã/hóa đơn điện tử không mã có sai sót

Căn cứ pháp lý: Nghị định 119/2018/NĐ-CP và thông tư 68/2019/TT-BTC

Văn bản hướng dẫn: Công văn 4185/TCT-CS

 

English version

Follow the basic instructions on the electronic invoice mentioned at https://gonnapass.com/mot-diem-moi-cua-thong-tu-682019tt-btc-ve-hoa-don-dien-tu-co-hieu-luc-tu-14112019/, we would like to continue sending readers the latest information according to Official Letter No. 4178 / TCT-CS dated October 15, 2019 guiding electronic invoices according to Circular 68/2019 / TT-BTC.

1. About the electronic signature on the invoice

Apart from cases where the seller is an enterprise or organization as usual, the circular prescribes

– Some specific cases on the electromagnetic invoice do not necessarily have the signature of the seller

– Electronic invoices do not necessarily have the electronic signature of the buyer, unless otherwise agreed by the parties.

2. Invoices do not need all information

3. Using an electronic invoice with a code upon each time of arising

There are four (04) cases that Tax office will provide an electronic sales invoice and two (02) cases where an electronic VAT invoice with the code of the tax authority is issued.

The above cases must submit an application for electronic invoicing and must fully declare and pay tax before being issued an electronic invoice.

 4. Regarding the use of electronic invoices in case of export of goods or services

Under the new rules, in case of exporting goods or consigning export of goods, electronic added value invoices or electronic sales invoices must be used.

5. Regarding the handling of e-invoices with unencrypted e-invoices / e-invoices

[collapse]

 

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Uy Danh

 

 

 

Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn hàng đầu của quý doanh nghiệp, cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng – uy tín tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến với Uy Danh để được tư vấn miễn phí và giải đáp những thắc mắc của Quý khách hàng.

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH
  • Mã số thuế: 0315.367.844             Hotline: 0968.55.57.59
  • Địa chỉ: 45D Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Website: https://uydanh.vn/       Email: info@uydanh.vn

Comments are closed.