Monthly Archives

March 2023

Nộp báo cáo tài chính trắng được không?

Trong thời điểm gấp rút trước hạn 31/3 hàng năm để nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế cho năm tài chính trước, nhiều kế toán phân vân về việc nộp báo cáo tài chính trắng được không vì nhiều bạn dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không…

Tư vấn quản lý (5s management)

Chủ đề đào tạo này sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ cho bộ phận kế toán. Từ đó, kế toán có thể nhận diện được các rủi ro kiểm… Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa…

Phát triển nguồn nhân lực (“kip”)

Chủ đề đào tạo này sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ cho bộ phận kế toán. Từ đó, kế toán có thể nhận diện được các rủi ro kiểm… Uy Danh là Công ty Dịch vụ kế toán và Thành lập doanh nghiệp mang đến sự lựa…

[ Thông báo ] Update tính năng của Trial Account

  Sau 2 tháng ra mắt, Gonna Pass may mắn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Để đáp lại sự ủng hộ và kì vọng về 1 website ôn thi chuyên biệt phục vụ cho các kì thi chứng chỉ kế toán được tổ chức, team nghiệp vụ của Gonna Pass vẫn…